Inwentaryzacja wyrobów azbestowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z wymogami ustawowymi przystąpiliśmy do opracowania Programu Usuwania Azbestu. W związku z tym, w najbliższym czasie odwiedzą Państwa pracownicy firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania, celem dokonania spisu wyrobów zawierających azbest. Spis jest obowiązkowy, w związku z tym prosimy o nie utrudnianie przeprowadzenia inwentaryzacji.

logo

KOMUNIKAT OSTRZEGAWCZY burze z gradem.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 30 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 27.05.2014 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia:burze z gradem/1
Obszar: województwowielkopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.05.2014 do godz. 23:00 dnia 27.05.2014
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz, podczas których opady deszczu wyniosą od 10 mm do 20 mm, lokalnie od 30 mm do 40 mm, a wiatr osiągnie w porywach do 90 km/h. Lokalnie opady gradu. Większa intensywność zjawisk w centrum i na południu województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80%.
Uwagi: Brak.

Stypendia pomostowe.

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu informuje, że zostało podpisane porozumienie pomiędzy ANR a Fundacją Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi dotyczące realizacji

XIII edycji

„Programu Stypendiów Pomostowych 2014/2015”

 1. Program adresowany jest tylko do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2014 roku.
 2. Stypendium pomostowe przyznawane jest tylko na okres pierwszego roku stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie.
 3. Nabór kandydatów na stypendystów zostanie przeprowadzony wg zasad określonych w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych dla studentów w roku akademickim 2014/2015”.
 4. Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów Segment I A(wraz
  z załącznikami)dostępny jest na stronie internetowej:www.stypendia-pomostowe.pl
 5. Kandydat na stypendystę musi spełnić łącznie następujące kryteria:
 • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów magisterskich realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym w polskich państwowych uczelniach mających uprawnienia magisterskie,
 • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy
  o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
 • mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców potwierdzonych zameldowaniem, przy czym okres zameldowania nie może być krótszy niż 6 miesięcy od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,
 • pochodzą z rodzin, w których dochód na osobę netto w rodzinie lub dochód osoby uczącej się nie przekracza 1176,00 zł lub 1344,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie mniejszą niż 90 (liczonych zgodnie z algorytmem załączonym do Regulaminu. Osoba ubiegająca się o stypendium samodzielnie oblicza liczbę punktów i wpisuje ją do wniosku).

Jednocześnie informujemy, że do dnia 18 sierpnia 2014 roku (do godz. 16,00) – kandydat do stypendium wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami zgodnymi
z wydrukowaną z systemu listą załączników przekazuje do Oddziału Agencji w Poznaniu, ul. Fredry 12.

Po dniu 22 sierpnia 2014 roku wnioski nie będą przyjmowane.

Podziel się kroplą krwi!

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że planowane jest przeprowadzenie na terenie Gminy Babiak akcji poboru krwi. Warunkiem przyjazdu mobilnego punktu poboru krwi jest jednak zebranie minimum 40 osób, które zadeklarują swoje uczestnictwo. W przypadku zebrania wystarczającej liczby osób wyznaczony zostanie termin akcji, o którym poinformujemy w terminie późniejszym.
Zapisów można dokonywać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) lub telefonicznie na numer (63) 27 11 071 do dnia 30.05.2014 r.

Bezpłatne badania słuchu

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 23.05.2014 r. (piątek) w godzinach 8:00-11:00 przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku będą prowadzone bezpłatne badania słuchu. Wiemy jak ciężko jest osobom starszym dotrzeć do specjalistów ze względu na odległość jaka dzieli miejsce zamieszkania pacjenta od poradni audiologicznej i laryngologicznej, dlatego niniejsza akcja pozwoli na sprawdzenie słuchu w Babiaku. Oprócz bezpłatnych badań słuchu będzie możliwość bezpłatnego przymierzenia aparatu słuchowego.

Chrońmy ptaki zamieszkujące budynki!

Wiele gatunków ptaków, w tym gatunki chronione, żyją obok nas, w budynkach w których mieszkamy. Pozbawione naturalnych siedlisk przystosowały się do zmiennego otoczenia i zaczęły wykorzystywać budowle stworzone przez człowieka jako miejsca zakładania gniazd. Modernizacja budownictwa nie musi oznaczać niszczenia siedlisk i ostoi ptaków. Wystarczy zastosować się do kilku zaleceń, m.in.: Więcej „Chrońmy ptaki zamieszkujące budynki!”

K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski

W dniach 23-27 kwietnia 2014 roku na łowisku Gosławice odbyły się prestiżowe zawody wędkarskie „Rozpoczęcie Sezonu z Karp Max i Starbaits 2014„ . W zawodach wzięło udział 20 dwuosobowych zespołów z całej Polski. Podczas tegorocznych zawodów pobite zostały wszystkie dotychczasowe rekordy. Złowiono aż 185 karpi i 1 amura o łącznej wadze 1853 kg.

Więcej „K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp rozpoczął sezon wędkarski”