arrWITAM SERDECZNIE MIASTA, POWIATY I GMINY oraz Instytucje Otoczenia Biznesu, działające na terenie SUBREGIONU KONIŃSKIEGO, KOLSKIEGO, SŁUPECKIEGO I TURECKIEGO

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Pana Prezesa Krzysztofa Gubańskiego – mam OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ poinformowania Państwa o podpisaniu w dniu 23 lipca 2014r. naszej drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej umowie nasza instytucja, jako jedyna w tej naszej Wielkopolsce Wschodniej, ma możliwość wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez udzielanie dwóch produktów pożyczki JEREMIE_2 na BARDZO ATRAKCYJNYCH warunkach. Wnioski o pożyczkę można już składać do naszej instytucji od 28 lipca br.
Pozwoliłam sobie na zebranie najistotniejszych ogólnych informacji o ww produktach, mając jednocześnie OGROMNĄ nadzieję na rozpowszechnianie tej informacji wśród przedsiębiorców  i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą na terenach naszych gmin, powiatów i miast z ww subregionów. Więcej

Ostrzeżenie meteorologiczne

W  ramach  działań  z  zakresu  monitoringu  zagrożeń  przekazujemy  treść  ostrzeżenia
meteorologicznego nr 53 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 30.07.2014 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia:Silne burze z gradem/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 30.07.2014 r. do godz. 03:00 dnia 31.07.2014 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu, lokalnie gradu. Przewidywana wysokość opadów do 40 mm, wiatr w porywach do 80 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska:80%.
Uwagi: Do godziny 20.00 dnia 29.07.2014 r. obowiązuje Ostrzeżenie nr 49 wydane o godzinie 09.05 dnia 27.07.2014

XXXIX Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XXXIX SESJA RADY GMINY BABIAK  odbędzie się w dniu  01 sierpnia 2014 r. tj. piątek, o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Babiaku (sala ślubów) z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
  3. Przyjęcie Protokółu nr XXXVIII/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
  5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
  6.   Wnioski i zapytania radnych.
  7.  Wprowadzenie zmian w Uchwale nr XIX/126/12 Rady Gminy Babiak z dnia  27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania oraz ustalenia ich numerów i granic oraz wyznaczenia siedzib obwodowych komisji wyborczych na terenie Gminy Babiak.
  8. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
  9. 9. Wolne wnioski i informacje.
  10. Zamknięcie obrad XXXIX Sesji Rady Gminy Babiak.

PODZIEL SIĘ KROPLĄ KRWI!

krew2Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 09.08.2014 r.przeprowadzona zostanie akcja poboru krwi. Krwiodawstwo to dla Was satysfakcja, a dla osób potrzebujących krwi szansa i bezcenny dar życia! Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku w godzinach 10:00-14:00. BĄDŹ TEGO DNIA RAZEM Z NAMI!!

Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego oraz chorób układu moczowo-płciowego

badania-profilaktyczne-leborkUrząd Gminy w Babiaku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (krew utajona w kale) oraz chorób układu moczowo – płciowego (badanie prostaty PSA). W dniu 14.08.2014 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku (duża sala) przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne, na którym rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań krwi utajonej w kale. Więcej „Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego oraz chorób układu moczowo-płciowego”

Bezpłatne badania rentgenowiskie i sporometryczne

Female doctor examining an x-rayUrząd Gminy w Babiaku informuje o bezpłatnych badaniach rentgenowskich połączonych z badaniem spirometrycznym, które przeprowadzone zostaną przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w dniu 22.08.2014 r. w godz. 11:00-16:00. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) od pn.-pt. w godz. 7:30-15:30 lub tel.: (63) 27 11 071. Do badań mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają ze sobą dowód osobisty.Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!!

Więcej o: Informacja GOPS w Babiaku

Informacja GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że w dniach:

– 12.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 19.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 26.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyżury psychologa będą się odbywać 3 razy w miesiącu po 3 godziny. Kolejne terminy spotkań ustalane będą co miesiąc. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska

Informacja dotyczą taryf za wodę o odprowadzanie ścieków.

Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą: RADY GMINY BABIAK nr XXXVII/286/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak przedłuża się termin obowiązywania taryf na okres jednego roku. Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie.

Taryfy.

Konkurs fotograficzny

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej „Konkurs fotograficzny”