Rajd rowerowy – ‘’Od Chopina do Poli Negri’’.

Dnia 21. września 2014 roku. MKS ‘’Brdów’’ zorganizował rajd rowerowy – ‘’Od Chopina do Poli Negri’’. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Brdowa, Psar. Babiaka, Kłodawy. W sumie było ok. 50 osób. Uczestnicy przejechali ponad 9 km. Zapalili znicze na mogiłach przodków Fryderyka Chopina i Poli Negri spoczywających na brdowskim cmentarzu. Zatrzymali się przy domu, w którym mieszkała młoda Pola z matką podczas ich pobytów Brdowie. Na zakończenie ojciec proboszcz Waldemar Pastusiak serwował kiełbaski z grilla. Więcej „Rajd rowerowy – ‘’Od Chopina do Poli Negri’’.”

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak (2015)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 19.09.2014 r. i zostaną zakończone dnia 25.09.2014 r.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak

Wernisaż.

Dnia 26. września 2014 r. odbędzie się wernisaż fotograficzny, będący pokłosiem konkursu fotograficznego: ‘’Aktywnie wypoczywając, podziwiamy Ziemię Brdowską’’. Początek uroczystości o godz. 17.00 w sali Jana Pawła II przy Klasztorze ojców Paulinów w Brdowie. Więcej „Wernisaż.”

Dożynki Gminne.

 

W dniu 07.09.2014 r. odbyły się Dożynki Gminne. Tym razem obchody miały miejsce na terenie klasztoru o.o. Paulinów w Brdowie i połączone były z dożynkami parafialnymi parafii Brdów. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta, którą poprowadził o. przeor Waldemar Pastusiak. Więcej „Dożynki Gminne.”

Studia podyplomowe.

Na prośbę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przekazujemy informacje o studiach podyplomowych. Informacja stronie www PWSZ w Koninie.

Spotkania z psychologiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że  w dniach:

  • 02.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
  • 09.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
  • 23.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Więcej „Spotkania z psychologiem.”