Czerwony prezent

krew_2014W Mikołajki krwiodawcy z Gminy Babiak podarowali osobom potrzebującym jeden z najcenniejszych prezentów, jaki może otrzymać chora osoba – krew. Do ambulansu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku ustawiały się kolejki ochotników.  Łącznie w akcji udział wzięło 43 krwiodawców i udało się pozyskać przeszło 19 litrów krwi.  Była to już druga tego typu akcja. W pierwszej udział wzięły 53 osoby. Koordynatorem  przedsięwzięć jest Urząd Gminy w Babiaku, który nawiązał ścisłą współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.  Akcja ta cieszy się ciągłym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy.

I sesja po wyborach samorządowych

Na dzień 1 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie zwołał pierwszą sesję nowowybranej Rady Gminy Babiak. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta i radnych, wręczenie im zaświadczeń o wyborze oraz obsadzenie funkcji w radzie i w komisjach. Wcześniej przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Barbara Rakowska przedstawiła statystykę wyborczą w formie prezentacji multimedialnej. Ważnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców oraz składów komisji stałych. Więcej „I sesja po wyborach samorządowych”