Szacowanie szkód.

Znalezione obrazy dla zapytania susza w polsceNiekorzystne warunki atmosferyczne spowodowane brakiem dostatecznej ilości opadów atmosferycznych w okresie kwiecień – czerwiec 2015 r. wpłynęły negatywnie na wegetację roślin uprawnych na terenie całej gminy Babiak.
Wstępna ocena pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości.
Urząd Gminy w Babiaku prosi o zgłaszanie przez osoby poszkodowane tego faktu do tutejszego urzędu (pokój nr 21) w terminie do 10 lipca 2015 r. w celu rozpoznania rozmiaru szkód.

Wniosek dot. szkód.

Informacja dot. cyrku w miejscowości Babiak.

Na prośbę cyrku KRASNAL informujemy, że nastąpiła zmiana miejsca postoju cyrku. Nowe miejsce pobytu znajduje się obok budynku Gimnazjum w Babiaku.  Występ w dniu 26.06. o godz. 17:00.

Pomysły do nowej strategii LGD

Szanowni mieszkańcy obszaru LGD Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”
i reprezentanci instytucji działających na naszym obszarze! W związku z rozpoczęciem procesu budowy nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014–2020, zwracamy się z prośbą o zgłaszanie propozycji działań / projektów jakie chcielibyście Państwo realizować. Jeśli mają Państwo pomysł, który powinniśmy uwzględnić w nowej strategii, prosimy o zawarcie wstępnej informacji na jego temat na niniejszym formularzu i przekazanie go do Biura LGD do 31 lipca 2015 r. Pracownicy Biura służą pomocą i odpowiadają na pytania dotyczące rodzajów działań, jakie mają szansę na uzyskanie wsparcia w nowym okresie.

Jeśli mają Państwo jakieś pomysły prosimy o wypełnienie zamieszczonego poniżej arkusza i przesłanie go na adres:
Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia”,
ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk,
tel. 63 245 18 58,
e-mail: wielkopolska.wschodnia@wp.pl

Arkusz pomysłu

Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi.

Szanowni Państwo,

Zwracamy się do Państwo o pomoc w rozpropagowaniu informacji (np.: poprzez zamieszczenie na Państwa stronie internetowej), o programie profilaktyki nowotworów głowy i szyi. W 2015r. w województwie wielkopolskim po raz drugi realizowane są bezpłatne badania laryngologiczne w kierunku wczesnego wykrycia nowotworów głowy i szyi finansowane ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Program skierowany jest do osób:

  • w wieku 40-60 lat z grupy podwyższonego ryzyka
  • zameldowanych na terenie woj. wielkopolskiego
  • udział w Programie nie wymaga skierowania.

Więcej „Program profilaktyki nowotworów głowy i szyi.”