Zapytanie ofertowe GSW.

Gminna Spółka Wodna publikuje zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak. Dokumenty można pobrać TUTAJ.

Nieruchomość na sprzedaż.

dzialka_130_4_babiak

Wójt Gmina Babiak ogłasza, że w dniu 28 sierpnia 2015 r. o godz. 11-tej w sali narad Urzędu Gminy Babiak odbędzie się III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Ozorzyn oznaczonej numerem geodezyjnym 130/4 o powierzchni 0.2451 ha, cena wywoławcza netto 72 000 zł; dla której Sąd Rejonowy w Kole prowadzi księgę wieczystą KN1K 00035331/4.
Biuletyn Informacji Publicznej

Ulotka informacyjna.

W związku z licznymi przypadkami pojawiania się na terenie kraju rośliny pod nazwą „Barszcz Sosnowskiego” Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa udostępniła ulotkę dotyczącą zwalczania wyżej wymienionej rośliny.

Ulotka PIORIN dot. barszczu sosnowskiego.

Złote Gody w Gminie Babiak.


W dniu 26 czerwca 2015 roku pięć par z terenu Gminy Babiak świętowało 50-tą rocznicę pożycia małżeńskiego. Na uroczystość przybyli: Państwo Krystyna i Stanisław Jastrzębscy, Państwo Alina i Władysław Podolscy oraz Danuta i Jan Świątczak. Więcej „Złote Gody w Gminie Babiak.”

Krwiodawstwo …

18 lipca b.r. babiacki samorząd wspólnie z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu zorganizował akcję zbierania krwi. Mobilny punkt poboru krwi zaparkował na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku. Najcenniejszy dar życia – krew  oddało ponad czterdziestu mieszkańców naszej gminy. Jeden z dawców oddał także szpik.  Organizatorzy składają wszystkim krwiodawcom serdeczne podziękowania za udział w akcji (zwłaszcza tej większości, która systematycznie  oddaje  krew).

Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.

Urząd Gminy w Babiaku przekazuje do wiadomości kopię z pisma z dnia 22.06.2015 r. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska – Głównego Konserwatora Przyrody Pana Piotra Otawskiego w sprawie „Wykonania Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu lasu w kraju w latach 2015-2019”. Więcej „Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa.”

Badania archeologiczne

pomost_mini16 lipca 2015 r. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST” przeprowadziła w miejscowości Stypin, w gminie Babiak ekshumację szczątków ośmiu żołnierzy niemieckich. Według relacji mieszkańców wsi, polegli oni w potyczce z żołnierzami radzieckimi w pobliżu Lucynowa. Po przejściu frontu ich ciała przewieziono wozem konnym na cmentarz ewangelicki w Stypinie i pochowano w zbiorowej mogile przy północno-zachodnim narożniku nekropoli. W grobie odnaleziono osiem szkieletów, sygnet oraz tylko jedną połówkę żołnierskiego znaku tożsamości. Więcej „Badania archeologiczne”

W II kwartale podpisano umowy…

Gmina Babiak od początku w II kwartale 2015 podpisała następującą umowę o roboty budowlane:
  • w dniu 22.05 z firmą „DAR-KAR” Dariusz Jarecki na rozbudowę przedszkola  w Brdowie. Termin realizacji: do 31.01.2016 r. Wartość umowy: 191.550,00 zł brutto