Podsumowanie zbiórki odpadów biodegradowalnych

W okresie październik-listopad 2015 r. przeprowadziliśmy pilotażowy program zbiórki odpadów biodegradowalnych, głównie trawy i liści od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w m. Babiak i Brdów. Odbiór odpadów odbył się w dniach 23 – 25 listopada 2015 r. Podczas akcji zebraliśmy ok. 30 ton bioodpadów.
Wszystkim mieszkańcom biorącym udział w zbiórce serdecznie dziękujemy!
Zachęcając do właściwego gospodarowania odpadami, zapraszamy już dzisiaj do włączenia się, do kolejnej akcji planowanej na wiosnę 2016 r.

Kliknij tutaj, aby zobaczyć pismo

Dzień Pracownika Socjalnego.

bukiet2Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Socjalnym z terenu Gminy Babiak. Wasza szlachetna i trudna praca, która niesie pomoc drugiemu człowiekowi nie jest łatwa, gdyż dotyczy ludzkich problemów. Państwa zaangażowanie i wielkie serca świadczą o wypełnianiu tej ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Drodzy Pracownicy Socjalni! Życzymy Wam w Dniu Waszego Święta dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w pracy, która jest służbą człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym. Składamy również wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy Babiak                                Wójt Gminy Babiak

        /-/ Ireneusz Wiśniewski                                         /-/ Wojciech Chojnowski