Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 60 wydanego przez IMGW dnia 26.08.2016 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Upał/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 14:00 dnia 27.08.2016 do godz. 18:00 dnia 28.08.2016
Przebieg: Prognozuje się temperaturę maksymalną w dzień od 29°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 15°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Brak.

www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Okólnik.

O K Ó L N I K

Wójt Gminy Babiak informuje, że wnioski o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Babiak można składać od 1 do 15 września 2016 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Babiaku – ul. Poznańska 24.

Druki wniosków można pobierać od 24 sierpnia 2016 r.
w godz. 8.00 – 15.00 w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej.

Kierownik GOPS w Babiaku
/-/ Krystyna Bilińska