Ważna informacja

Wielkopolska Izba Rolnicza informuje, że uruchomiono kolejną pomoc dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w roku 2016. Pomoc przysługuje, jeżeli szkody w poszczególnych uprawach zawierają się w przedziale 50-70 procent. Pomoc ta obejmuje także skutki złego przezimowania.

Wnioski o pomoc należy składać w Biurach Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do dnia 5 grudnia 2016 r. Ze względu na bardzo krótki okres naboru wniosków, uprzejmie prosimy o pomoc w upowszechnieniu tej informacji wśród rolników.

Szczegółowe informacje można uzyskać na internetowej stronie ARiMR http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/kolejne-srodki-na-pomoc-dla-producentow-rolnych-poszkodowanych-w-wyniku-niekorzystnych-zjawisk-atm.html

Biuro WIR, Poznań

Ważna informacja dla rolników.

Agencja uruchomi pomoc z budżetu krajowego dla rolników, którzy w 2016 roku ponieśli wysokie straty spowodowane przez klęski żywiołowe

 
Logotyp ARiMR

Rolnicy, którzy w 2016 roku ponieśli straty w uprawach w wysokości od 50 proc. do 70 proc. spowodowane następującymi klęskami żywiołowymi: suszą, gradem, huraganem, deszczem nawalnym lub ujemnymi skutkami przezimowania, będą mogli skorzystać z pomocy ARiMR oferowanej w ramach budżetu krajowego.

Wsparcie takie może być uruchomione dzięki podpisaniu 23.11.2016 r. rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187, z późn. zm.).

Wnioski o taką pomoc będzie można składać w biurach powiatowych ARiMR, ale dopiero po wejście w życie wymienionego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów. O terminie rozpoczęcia przyjmowanie takich wniosków poinformujemy niezwłocznie.

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem, wnioski o takie wsparcie będzie można złożyć do 5 grudnia. Dlatego też, aby ułatwić rolnikom ich przygotowanie ARiMR publikuje wzór takiego wniosku – otwórz

Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016

Ogłoszenie nr 1/2016

dotyczące naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

1. Zakres tematyczny
a) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej
b) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej;
c) zachowania dziedzictwa lokalnego

2. Termin i miejsce składania wniosków o przyznanie pomocy
– 12.12.2016 r. – 30.12.2016 r., w godz. 8.00-14.00, w Biurze Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”, ul. Kurpińskiego 6, 62-511 Kramsk

3. Forma i intensywność wsparcia
– refundacja
– jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
– pozostałe podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej – do 100 % Więcej „Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 1/2016”

Ostrzeżenie meteo.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 65 wydanego przez IMGW.

 

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silna mgła/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 00:00 dnia 23.11.2016 r. do godz. 10:00 dnia 24.11.2016 r.
Przebieg: Po północy 22/23.11 prognozuje się wystąpienie na znacznym obszarze (głownie na zachodzie i północy województwa) mgieł ograniczających widzialność od 50 m do 200 m. W dzień 23.11 prognozuje się przejściową poprawę widzialności miejscami do około 400 m, wieczorem i w nocy 23/24.11 na całym obszarze województwa widzialność w mgłach ponownie wyniesie poniżej 100 m. W dniu 24.11 w godzinach przedpołudniowych prognozuje się zanik mgieł.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Uwagi: Brak.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Rejestracja zwierząt gospodarskich.

Na prośbę Departamentu Ewidencji Producentów i Rejestracji Zwierząt
ARiMR zamieszczamy informacje dotyczące nowych zasad rejestracji zwierząt.

Od 18 października 2016 r zmienił się sposób wypełniania druków dotyczących świń, z uwagi na zmianę ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.
Wytyczne dla identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Instrukcja wypełniania formularzy systemowych dla gatunku świnie
  • Wersja skrócona – kompedium – otwórz
  • Numer świni – otwórz
  • Zgłoszenie świń do rejestru – otwórz
  • Dodatkowe oznakowanie – otwórz
  • Zgłoszenie zmiany stanu stada świń – otwórz
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni – otwórz
  • Zgłoszenie uboju świń w rzeźni (ubój bezpośrednio po przywozie do Polski) – otwórz
  • Zgłoszenie unieszkodliwienia zwłok świni – otwórz
  • Spis stanu stada – otwórz

Lokalny animator sportu.

Szanowni Państwo,
Na str.: www.lokalnyanimatorsportu.pl uruchomiliśmy dla Państwa nowy portal internetowy, którego celem jest ułatwienie dostępu do oferty zajęć sportowych i rekreacyjnych, prowadzonych przez Animatorów Sportu w ramach realizacji projektu Ministerstwa Sportu i Turystyki „Lokalny Animator Sportu”. Dostęp do serwisu możliwy jest zarówno z komputerów stacjonarnych jak i urządzeń mobilnych, a zastosowane rozwiązania mają na celu obniżenie czasu ładowania i zmniejszenie obciążenia łącza ilością przesyłanych danych.
Od tego roku projekt „Lokalny Animator Sportu” może być realizowany, nie tylko na boiskach typu Orlik 2012, ale także w terenie, halach sportowych, pływalniach, lodowiskach oraz wszystkich innych obiektach sportowych udostępnionych przez Samorządy Terytorialne na potrzeby jego realizacji. Obejmuje on swoim zasięgiem różne grupy wiekowe, a udział we wszystkich zajęciach jest całkowicie bezpłatny.
Liczymy, że oddane w Państwa ręce narzędzie ułatwi dostęp do zaplanowanych na dany miesiąc zajęć oraz dzięki poprawie komunikacji z Animatorami, pozwoli im lepiej rozpoznać potrzeby środowiska, co zaowocuje powstaniem wielu nowych form aktywności ruchowej osób, które dotąd nie korzystały z możliwości jakie daje realizowany w tym roku projekt.
Choć zakończy się on 31 grudnia, to mamy nadzieję, że oddana do Państwa użytku Platforma w kolejnych latach będzie stopniowo rozbudowywana, by jak najlepiej wspierać współpracę Animatorów z lokalnymi społecznościami na terenie całego naszego kraju.

Puck 16.11.2016 Zespół FRKF

Dzień Pracownika Socjalnego

bukiet kwiatów

 

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to,
kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Socjalnym z terenu Gminy Babiak. Wasza szlachetna i trudna praca, która niesie pomoc drugiemu człowiekowi nie jest łatwa, gdyż dotyczy ludzkich problemów. Państwa zaangażowanie i wielkie serca świadczą o wypełnianiu tej ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Drodzy Pracownicy Socjalni! Życzymy Wam w Dniu Waszego Święta dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w pracy, która jest służbą człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym. Składamy również wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy Babiak                                Wójt Gminy Babiak

        /-/ Ireneusz Wiśniewski                                         /-/ Wojciech Chojnowski

Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku.

Tworzywa sztuczne

Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termicznych spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje, w tym rakotwórcze oraz zwiększa się emisja pyłów.

    Odpady tworzyw sztucznych to cenny surowiec wtórny do recyklingu, z którego można wytworzyć nowe produkty (opakowania, meble ogrodowe, doniczki, słupki parkingowe itp.). Poprzez spalanie odpadów plastikowych w piecach domowych pozbawiamy się tych wartościowych surowców i zanieczyszczamy środowisko, w którym żyjemy. Więcej „Plastik nie do pieca – piec nie do plastiku.”