Konsultacje społeczne NSP 2021.

Szanowni Państwo,

W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań.

Uprzejmie informuję, że termin trwających obecnie konsultacji społecznych NSP 2021 został przedłużony do połowy stycznia, tj. 16.01.2017 r.

Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Przypominam, że udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS  http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl.

Z poważaniem,

/-/ Karolina Dawidziuk

Rzecznik Prasowy Prezesa GUS
Z-ca Dyrektora Departamentu Informacji

Informacja WKU w Koninie.

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Koninie

Informujemy, że planowane jest uruchomienie procesu powoływania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie
podoficerów i oficerów
w niżej wymienionych jednostkach WOT:

  • 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 25 batalion Obrony Terytorialnej w Białymstoku;
  • 5 batalion Obrony Terytorialnej w Siedlcach;
  • 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 23 batalion Obrony Terytorialnej w Lublinie;
  • 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej w Rzeszowie;
  • 24 batalion Obrony Terytorialnej w w Rzeszowie.

Kandydat wyrażający akces pełnienia zawodowej służby wojskowej w w/w jednostkach proszony jest o przesłanie do macierzystej WKU ( ul. Hurtowa 1, 62-510 KONIN) życiorysu oraz „Deklaracji zamiaru pełnienia zawodowej służby wojskowej w WOT”.

Informujemy, że w pierwszej kolejności rozpatrywane będą kandydatury osób w wieku do 45 lat, po przejściu wstępnej kwalifikacji przeprowadzonej przez DG RSZ.

http://konin.wku.wp.mil.pl/pl/13673.html

Źródło: WKU w Koninie.

Informacja dla mieszkańców.

Informacja

W związku ze zmianami organizacyjnym Urząd Gminy w Babiaku informuje, że sprawy związane z umowami na dostarczanie wody i odprowadzanie nieczystości ciekłych oraz rozliczeniami w tym zakresie zostały przeniesione do budynku Urzędu Gminy w Babiaku przy ul Poznańskiej 24, tel. 632711037. Jednocześnie informuje, że płatności za wodę oraz płatności za odprowadzanie nieczystości ciekłych można załatwić w kasie urzędu gminy przy ul. Plac Wolności 5 posiadając fakturę lub stan licznika.

 

Sekretarz Gminy

(-) Krystyna Bąk

Komunikat Ministerstw Rozwoju.

Ministerstwo Rozwoju uprzejmie przypomina, że rejestracja w CEIDG jest całkowicie bezpłatna.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne.

Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON.

MR nie ponosi odpowiedzialności za zawartość jakichkolwiek spisów przedsiębiorców prowadzonych przez firmy komercyjne. Zalecamy przedsiębiorcom rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.