Wyniki zapytania ofertowego z dnia 31.07.2015 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego nr 1/2015 na „Konserwację rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak”.
1 . Liczba otrzymanych ofert – 5
2. Liczba odrzuconych ofert – 0
3. Kryterium wyboru oferty – najniższa cena.
4. Nazwa i adres wykonawcy, którego wybrano ofertę:
 „Działalność Usługowa” Brdów, ul. Ks. J. Markowskiego 10, 62-620 Babiak.
5. Informacja o cenie oferty wybranej oraz o ofertach z najniższą ceną i najwyższą     ceną: Czytaj dalej

„Jak powinny rozwijać się nasze tereny wiejskie?”

swwSzanowni Państwo!

Dużym sukcesem zakończyło się na naszym obszarze wdrażanie za pośrednictwem Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Działania te znalazły na naszym obszarze wielu Beneficjantów, wiele projektów zostało zrealizowanych, ważnych zarówno dla społeczności lokalnych jak i regionu. Ich łączną wartość należy szacować na kilkanaście milionów złotych.
Obecnie nadszedł czas na kolejne działania, na nowy okres wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Podejmijmy ten trud wspólnie, dla naszego lepszego jutra, dla naszego regionu. Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne.

LOGO_imgw-150x150Przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 40 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia: 12.08.2015 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 16:00 dnia 12.08.2015 do godz. 06:00 dnia 13.08.2015
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie miejscami burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 30 mm oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie opady gradu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.
Uwagi: Do godz. 20:00 dnia 15.08.2015 obowiązuje Zmiana Ostrzeżenia Nr 37 o upale, wydana o godz. 14:52 dnia 08.08.2015.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Informacja dotycząca pisma Wojewody Wielkopolskiego w sprawie szacowania szkód spowodowanych suszą rolniczą.

051104_620Urząd Gminy w Babiaku informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. z 2015 t. poz.I87 ze zm.), Agencja udziela pomocy finansowej z przeznaczeniem na wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne’ powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne.

LOGO_imgw-150x150Przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 37 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 02.08.2015 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: upał/3
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 08.08.2015 do godz. 20:00 dnia 15.08.2015
Przebieg: W dniu 08.08.2015 prognozowana jest temperatura maksymalna od 36°C do 38°C, w dniu 09.08 od 26°C na północy do 32°C na południu obszaru, w dniu 10.08 od 29°C na północy do 32°C na południu obszaru, temperatura minimalna od 16°C do 20°C .W kolejnych dniach dniach temperatura maksymalna od 33°C do 36°C, temperatura
minimalna od 19°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Zmiana dotyczy ważności i treści ostrzeżenia.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zasady bezpiecznego korzystania z kąpielisk

bezpieczna-kapiel

PAMIĘTAJ NAJCZĘSTSZYMI PRZYCZYNAMI UTONIĘĆ SĄ:

Brak umiejętności pływania.

  • Brawura, przecenianie swoich sił i umiejętności pływackich.
  • Pływanie w stanie nietrzeźwym. Alkohol powoduje zaburzenia zmysłu, równowagi i orientacji.
  • Niedocenianie niebezpieczeństwa w wodzie.
  • Pływanie w miejscach zabronionych.
  • Skoki „na główkę” do wody w nieznanym miejscu.
  • Pływanie obok statków, barek i łodzi motorowych, w pobliżu śluz i zapór wodnych.
  • Siadanie na rufie kajaku lub na burcie łodzi.
  • Nieumiejętność postępowania w przypadku wywrócenia się kajaku lub łodzi.
  • Lekkomyślna zabawa polegająca na wrzucaniu innych do wody oraz zanurzaniu osób pływających.
  • Pływanie w miejscach zarośniętych wodorostami.

Czytaj dalej

Jak bezpiecznie przetrwać upały.

epa_niemcy_upal3Wysokie temperatury wpływają bezpośrednio na wzrost ryzyka przegrzania i odwodnienia organizmu, które w konsekwencji może doprowadzić do udaru cieplnego lub słonecznego, zagrażając naszemu życiu i zdrowiu. Objawami tych stanów są: bóle głowy i zawroty głowy, zmęczenie, wzrost temperatury ciała, większa częstotliwość bicia serca i przyspieszony oddech. Ponadto wysokie temperatury wpływają na układ nerwowy człowieka i mogą powodować zdenerwowanie, ospałość, pogorszenie koncentracji i efektywności pracy. Czytaj dalej

Ostrzeżenie meteorologiczne.

LOGO_imgw-150x150W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 37 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Zespół w Poznaniu dnia 02.08.2015 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: upał/3
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 13:00 dnia 03.08.2015 do godz. 20:00 dnia 09.08.2015
Przebieg: W dniu 03.08.prognozuje się temperaturę maksymalną od 29°C do 31°C, temperatura minimalna od 17°C do 19°C. W pozostałych dniach prognozuje się temperaturę maksymalną od 33°C do 36°C, temperatura minimalna od
20°C do 22°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Istnieje możliwość przedłużenia okresu ważności ostrzeżenia.
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Informacja

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:
 –   od dnia 1 sierpnia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2015 r.
Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
 – faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca   2015 r.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2015 r. zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju (Dz.U. z 2014 r. poz. 1669).
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2015 r. wyniesie 81,70 zł.