Czerwony prezent

krew_2014W Mikołajki krwiodawcy z Gminy Babiak podarowali osobom potrzebującym jeden z najcenniejszych prezentów, jaki może otrzymać chora osoba – krew. Do ambulansu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku ustawiały się kolejki ochotników.  Łącznie w akcji udział wzięło 43 krwiodawców i udało się pozyskać przeszło 19 litrów krwi.  Była to już druga tego typu akcja. W pierwszej udział wzięły 53 osoby. Koordynatorem  przedsięwzięć jest Urząd Gminy w Babiaku, który nawiązał ścisłą współpracę z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu.  Akcja ta cieszy się ciągłym zainteresowaniem wśród mieszkańców naszej gminy.

I sesja po wyborach samorządowych

Na dzień 1 grudnia 2014 r. Komisarz Wyborczy w Koninie zwołał pierwszą sesję nowowybranej Rady Gminy Babiak. Głównym punktem obrad było złożenie ślubowania przez wójta i radnych, wręczenie im zaświadczeń o wyborze oraz obsadzenie funkcji w radzie i w komisjach. Wcześniej przewodnicząca gminnej komisji wyborczej Barbara Rakowska przedstawiła statystykę wyborczą w formie prezentacji multimedialnej. Ważnym punktem posiedzenia był wybór Przewodniczącego Rady Gminy i jego zastępców oraz składów komisji stałych. Czytaj dalej

I Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że I inauguracyjna SESJA RADY GMINY BABIAK kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 01 grudnia 2014 r. tj. poniedziałek, o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6. Stwierdzenie quorum.
7. Uchwalenie porządku obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
10. Wybór wiceprzewodniczących rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
11. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Babiak.
12. Dyskusja-wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sekretarz Gminy

/-/ Krystyna Bąk

Podziel się kroplą krwi!!!

krew2Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 06.12.2014 r. przeprowadzona zastanie kolejna akcja poboru krwi. Miejsce postoju ambulansu: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku w godz. 9:00-12:30. Zapisy: telefonicznie pod nr 63 27 11 071 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój 33. Czytaj dalej

XLI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XLI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. tj. środa, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Czytaj dalej

PIKNIK EDUKACYJNY

12 października odbył się Piknik Edukacyjny, który jest pierwszym wydarzeniem oświatowym tego typu na terenie gminy Babiak. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele, dzieci oraz inne osoby zaangażowane w sprawy babiackiej oświaty. Pierwszym punktem Pikniku była prezentacja podsumowująca zrealizowane w ostatnich latach projekty edukacyjny a mianowicie: Radosny świat przedszkolaka, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III (dwa projekty), Wiedza naszym atutem i Zanim pójdę w świat, a także projekt „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. Szczegóły projektów przedstawił pan Mariusz Prażanowski prezes Stowarzyszenia babiak21, które brało udział w realizacji części projektów. Czytaj dalej