Rekord pobity!

W dniach 1-5 października 2014 roku na Łowisku Rudy należącym do Stawów Milickich odbyły się XII Zawody Karpiowe o Puchar Starbaitsa , w których wystartowały 23 dwuosobowe zespoły z całej Polski. W zawodach wzięli udział również zawodnicy K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp – Karol Rutkowski i Michał Wojciechowski , którzy kolejny raz mogą poszczycić się odniesionymi sukcesami.

Rudy - 1.-5.10.2014 - 4

Czytaj dalej

Zgłoś awarię sieci energetycznej SMS-em

Odbiorcy energii elektrycznej z terenu działania spółki ENERGA-OPERATOR otrzymali dodatkowe możliwości zgłaszania awarii. Oprócz istniejącego obecnie całodobowego numeru alarmowego 991, uruchomiony został formularz internetowy na tronie www Operatora oraz dedykowany numer sms.

Jak skorzystać z usługi Awaria SMS
Aby zgłosić brak zasilania wynikający z awarii sieci energetycznej należy wysłać sms o treści AWARIA pod numer 3991 i dalej postępować zgodnie z instrukcjami. Smsy trafiają do systemu, a następnie do tego samego centrum zgłoszeniowego co zgłoszenia telefoniczne. Po usunięciu awarii na numer nadawcy przesyłany jest sms zwrotny informujący o zakończonej naprawie.
Koszt wysłania smsa na numer 3991 jest zgodny z taryfą operatora dla jednej wiadomości sms. Aby dokonać pełnego zgłoszenia awarii należy w sumie wysłać 2 wiadomości sms.

Formularz internetowy
Innym sposobem zgłoszenia awarii jest wypełnienie formularza znajdującego się na stronie Internetowej: http://www.energa-operator.pl/formularz_zgloszeniowy.xml.
Należy pamiętać, że w sytuacjach zagrażających życiu i mieniu należy kontaktować się numerem alarmowym 991. Bezpośredni kontakt ze służbami ENERGA-OPERATOR pozwala – w takich sytuacjach – na uzyskanie dodatkowych informacji niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działań ratunkowych.

Pamiętaj, że gdy zabraknie prądu
sprawdź bezpieczniki,
jeśli są sprawne:
zapytaj sąsiadów, czy oni także nie mają energii elektrycznej,
jeśli także nie mają:
zobacz, czy nie ma zasilania na całej ulicy,
jeśli nie ma:
kliknij tu, by sprawdzić, czy ENERGA-OPERATOR wie już o przerwie w dostawie energii, jeśli Twojej miejscowości/dzielnicy nie ma na mapce:
zadzwoń na numer alarmowy 991

Kiedy należy wezwać Pogotowie Energetyczne?
gdy zauważysz uszkodzenia linii energetycznych, uszkodzenia zamknięć lub wejść do obiektów energetycznych (np. zerwane kłódki, uszkodzone zawiasy, otwarte drzwi do stacji transformatorowej) lub brak zasilania powoduje zagrożenie życia lub mienia – niezwłocznie skontaktuj się z numerem 991
gdy zauważysz, że nie ma prądu na Twojej ulicy lub w Twojej dzielnicy/miejscowości
Informację o awariach i czasie ich usunięcia można na bieżąco śledzić na stronie http://www.energa-operator.pl/wylaczenia/wylaczenia_biezace.xml.

Dzień Dawcy Szpiku w Brdowie

dkmsW Polsce, co godzinę stawiana jest komuś diagnoza: nowotwór krwi, czyli białaczka. Dla wielu pacjentów jedyną szansą na wyzdrowienie jest przeszczepienie szpiku od dawcy niespokrewnionego. Cały czas są w Polsce pacjenci, dla których nie znaleziono dawcy, wśród 22 milionów osób zarejestrowanych na całym świecie. By zwiększyć szansę na znalezienie dawcy dla wszystkich chorych Panowie:

Dariusz Racinowski i Bartosz Mikołajczyk – dawca szpiku, organizują akcję rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Czytaj dalej

Rajd rowerowy – ‘’Od Chopina do Poli Negri’’.

Dnia 21. września 2014 roku. MKS ‘’Brdów’’ zorganizował rajd rowerowy – ‘’Od Chopina do Poli Negri’’. Uczestniczyli w nim mieszkańcy Brdowa, Psar. Babiaka, Kłodawy. W sumie było ok. 50 osób. Uczestnicy przejechali ponad 9 km. Zapalili znicze na mogiłach przodków Fryderyka Chopina i Poli Negri spoczywających na brdowskim cmentarzu. Zatrzymali się przy domu, w którym mieszkała młoda Pola z matką podczas ich pobytów Brdowie. Na zakończenie ojciec proboszcz Waldemar Pastusiak serwował kiełbaski z grilla. Czytaj dalej

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak (2015)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 19.09.2014 r. i zostaną zakończone dnia 25.09.2014 r.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak

Wernisaż.

Dnia 26. września 2014 r. odbędzie się wernisaż fotograficzny, będący pokłosiem konkursu fotograficznego: ‘’Aktywnie wypoczywając, podziwiamy Ziemię Brdowską’’. Początek uroczystości o godz. 17.00 w sali Jana Pawła II przy Klasztorze ojców Paulinów w Brdowie. Czytaj dalej