Aktualności

Kredyty klęskowe dla rolników, którzy ponieśli straty spowodowane przez suszę.

Kredyty klęskowe – ARiMR spłaca za rolników część odsetek od kredytu
Warunki uzyskania kredytu klęskowego:

 1. warunek konieczny – trzeba posiadać protokół oszacowania szkód przez komisje powołane przez wojewodów – wniosek o powołanie komisji składa do wojewody wójt lub burmistrz. Zapytaj w gminie czy taki wniosek został złożony
 2. Wypełnij wniosek o kredyt klęskowy na formularzu przygotowanym przez ARiMR – dokument możesz wydrukować ze strony arimr.gov.pl lub otrzymać w banku
 3. Przygotuj inne dokumenty wymagane przez bank

Kto może ubiegać się o kredyt?

Indywidualni rolnicy, mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa, a także duże przedsiębiorstwa.

Procedura ubiegania się o kredyt:

Procedura ubegania się o kredyt.

Gdzie ubiegać się o kredyt klęskowy?

O kredyt klęskowy można ubiegać się w następujących bankach:

 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • SGB-Bank S.A., a także zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Uwaga: okres kredytowania i okres karencji w spłacie kredytu rolnik ustala z bankiem. Opłaty
i prowizje można negocjować indywidualnie z bankiem.

Szczegółowe informacje: www.arimr.gov.pl zakładka Susza

Komunikat dotyczący suszy.

Z uwagi na rozpoczynające się już żniwa i występującą w całej Wielkopolsce klęskę suszy, przypominamy rolnikom, którzy w związku z tą klęską liczą na finansową pomoc ze strony państwa, o konieczności zgłoszenia powstałych szkód do urzędu gminy przed zbiorem uprawy. Nadrzędną zasadą procedury oszacowania zakresu strat jest bowiem lustracja uszkodzonej plantacji. Zgłoszenie szkody po zbiorze uprawy odbiera rolnikowi szansę na jakąkolwiek rekompensatę poniesionych strat. Z tego względu planując zbiór roślin warto upewnić się w urzędzie gminy, czy lustracja została już dokonana.
Członkowie komisji szacujących straty, jak i sami rolnicy, mają możliwość zapoznania się ze wszelkimi dokumentami związanymi z procedurą sporządzania protokołu oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej. Są one opublikowane na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.poznan.uw.gov.pl/szkody-w-rolnictwie/szkody-w-rolnictwie-2018
Przy okazji informujemy, że najnowszy – czwarty – komunikat SMSR stwierdza zagrożenie suszą upraw rzepaku i kukurydzy.
Biuro WIR

XXXIV/18 Sesja Rady Gminy Babiak.

XXXV  SESJA   RADY  GMINY  B A B I A K   odbędzie się w dniu 29 czerwca   2018 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXIV/18 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie       międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury  i Bibliotece  Publicznej w Babiaku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami       komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości       wynagrodzenia za inkaso.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie poboru podatków- rolnego, leśnego i od nieruchomości w  drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Babiak.
 12. Wnioski i zapytania sołtysów.
 13. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad XXXV Sesji Rady Gminy Babiak.

 

Przewodniczący Rady Gminy

 /-/ Ireneusz Wiśniewski

 

 

Szacowanie szkód – susza 2018

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do Sołtysa lub do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 6 lipca 2018 r.

Jednocześnie informuję, iż dla utrzymania rzetelności danych proszę aby areał poszczególnych upraw był wpisany zgodnie z  tabelą VII  podaną we wniosku o płatność obszarową składaną przez Pana (ią) do  ARiMR w Kole.

Wniosek do zgłoszenia strat oraz wzór oświadczenia dotyczącego produkcji towarowej zwierząt można uzyskać u Sołtysa, w Urzędzie Gminy w Babiaku lub pobrać tutaj i tutaj.

Procedura szacowania odbywać się będzie zgodnie z wytycznymi ogłoszonymi na stronie internetowej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego www.poznan.uw.gov.pl w zakładce: sprawy/środowisko i rolnictwo/szkody w rolnictwie 2018  oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa www.minrol.gov.pl

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie o produkcji towarowej zwierząt

 

KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI

Plakat, zarejestruj narodziny swojego dzecka online.Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut – to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny. Więcej „KOMUNIKAT MINISTERSTWA CYFRYZACJI”