Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 59 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 12.10.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 12.10.2017 r. do godz. 19:00 dnia 12.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 20 km/h do 35 km/h, z porywami do 70 km/h na południu, do 90 km/h na północy województwa, z południowego zachodu i zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko/stopień zagrożenia: silny wiatr/2
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 15:00 dnia 05.10.2017 r. do godz. 22:00 dnia 05.10.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 115
km/h, południowo-zachodniego skręcającego na północno-zachodni. Na południu województwa istnieje ryzyko 30%,
wystąpienia porywów wiatru do 130 km/h.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: W przypadku istotnych zmian prognoz ostrzeżenie będzie aktualizowane.
Uwagi WCZK w odniesieniu do niniejszego ostrzeżenia:
– proszę podjąć stosowne działania w tym szczególnie związane z ostrzeżeniem ludności,
– o negatywnych skutkach zjawisk meteorologicznych i anomalii proszę informować Wojewódzkie Centrum
Zarządzania Kryzysowego (tel. 61 854 99 10, fax. 61 854 99 20),
– adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Konkurs „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku”.

dr Marek Tomicki, dyrektor Szkoły Podstawowej w Bogusławicach wraz z dyplomem i statuetką.

W dniu 27 września 2017 r.  odbyła się uroczysta gala w Teatrze Wielkim w Poznaniu podsumowująca Konkurs „Wielkopolski Nauczyciel Roku i Wielkopolska Szkoła Roku”. Organizatorem konkursu był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. W tym roku odbyła się jego druga edycja. Rada pedagogiczna Zespołu Szkół w Bogusławicach zgłosiła do konkursu dyrektora szkoły dr. Marka Tomickiego, który znalazł się wśród szesnastu wyróżnionych nauczycieli.

Do wszystkich laureatów trafiła statuetka, przedstawiająca dłoń, owiniętą laurem, trzymającą diament – symbol ucznia, który jest w rękach nauczyciela. Gratulujemy osiągniętego sukcesu.

Konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 4.10.2017 r. i zostaną zakończone dnia 10.10.2017 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.

Formularz konsultacji. 

Nocna i świąteczna pomoc medyczna.

Wielkopolski Oddział Wojewódzki  Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz, U. z 2006 r., poz. 1793 ze zm.)  z dniem  1 października 2017 roku wchodzi w życie ” System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.”  Zabezpieczenie medyczne pacjentów odbywać się będzie w dni powszednie od godz 18:00 do 8:00 a w weekendy i święta całodobowo.

Lista szpitali pełniących dyżury w powiecie: Konin/ masto konin, kolskim, słupeckim, tureckim - szpitale.