Aktualności

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 65 wydanego przez IMGW PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu dnia 17.12.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 17:00 dnia 17.12.2017 r. do godz. 9:00 dnia 18.12.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -3°C do -1°C, przy gruncie od -5°C do -2°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85%
Uwagi: Brak.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW: www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki.

Zjawisko/stopień zagrożenia: oblodzenie/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 21:00 dnia 15.12.2017 r. do godz. 9:00 dnia 16.12.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury powietrza poniżej 0°C powodujący zamarzanie mokrych nawierzchni dróg i chodników. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, przy gruncie do -5°C. Oblodzenie wystąpi głównie w południowej połowie województwa.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%
Uwagi: Brak.
Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Wtorki z JPK_VAT również w grudniu – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym.

Plakat dotyczący Jednolitego pliku kontrolnego Jesteś mikroprzedsiębiorcą? Nie wiesz co to JPK_VAT? Przyjdź a dowiesz się więcej.
Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców „Wtorkami z JPK_VAT” akcja będzie kontynuowana i potrwa do końca roku. W każdym urzędzie skarbowym w grudniowe wtorki będzie można uzyskać pomoc i porady z zakresu Jednolitego Pliku Kontrolnego.
Akcja skierowana jest w szczególności do mikroprzedsiębiorców, składających deklaracje VAT – to oni bowiem od 2018 roku dołączą do grona podmiotów objętych obowiązkiem wysyłania JPK_VAT.
W każdy wtorek grudnia o godz. 13:00 w urzędach skarbowych województwa wielkopolskiego będą prowadzone specjalne szkolenia, podczas których będzie można dowiedzieć się czym jest Jednolity Plik Kontrolny, jak go wygenerować i wysłać oraz jak uniknąć błędów w jego przygotowaniu. W Wielkopolsce dotyczy to blisko 170 tysięcy przedsiębiorców.
Szczegółowe informacje organizacyjne będą udzielane w poszczególnych urzędach.
Więcej „Wtorki z JPK_VAT również w grudniu – szkolenia dla podatników w każdym urzędzie skarbowym.”

ZUS udostępnia lekarzom nowy podpis elektroniczny.

Logo certyfikat z ZUS dla lekarza.

Do tego czasu elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA) można było podpisywać przy pomocy profilu zaufanego ePUAP lub płatnego podpisu kwalifikowanego wystawianego przez pięć centr certyfikacyjnych. W następstwie sugestii środowiska medycznego

o potrzebie stworzenia nowego, bezpłatnego narzędzia do autoryzacji zwolnień lekarskich, które usprawni cały proces wystawiania e-ZLA, ZUS podjął pracę nad nowym podpisem elektronicznym dla lekarzy. Obecnie narzędzie to wchodzi do powszechnego użytku. Więcej „ZUS udostępnia lekarzom nowy podpis elektroniczny.”

Kondolencje

żałoba

Panu Wojciechowi Chojnowskiemu – Wójtowi Gminy Babiak oraz najbliższej Jego rodzinie najserdeczniejsze wyrazy współczucia z powodu śmierci teścia Ś. P. Józefa Kujawy – wieloletniego nauczyciela, Harcmistrza – Komendanta Hufca ZHP w Babiaku oraz społecznika, składają: Radni Gminy Babiak oraz pracownicy Urzędu Gminy w Babiaku.

Porozumienie dotyczące wstąpienia OSP Brdów do KRSG

Podpisanie porozumienia od lewej Prezes OSP Brdów, Wójt Gminy Babiak, Komendant Powiatowy PSP w Kole, Członek zarządu wojewódzkiego ZOSPRP.

W dniu 30 listopada 2017 roku w siedzibie urzędu gminy nastąpiło podpisanie porozumienia pomiędzy Wójtem Gminy Babiak – Wojciechem Chojnowskim, Komendantem Powiatowym PSP w Kole bryg. – Robertem Kropidłowskim oraz Prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Brdowie dh Wojciechem Kołodziejskim w sprawie dotyczącej włączenia OSP Brdów do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Więcej „Porozumienie dotyczące wstąpienia OSP Brdów do KRSG”

Dzień Pracownika Socjalnego

 

Bukiet kwiatów

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to,
kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

 

 

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim Pracownikom Socjalnym z terenu Gminy Babiak. Wasza szlachetna i trudna praca, która niesie pomoc drugiemu człowiekowi nie jest łatwa, gdyż dotyczy ludzkich problemów. Państwa zaangażowanie i wielkie serca świadczą o wypełnianiu tej ważnej roli społecznej na rzecz drugiego człowieka.

Drodzy Pracownicy Socjalni! Życzymy Wam w Dniu Waszego Święta dużo szczęścia, radości, wiary i wytrwałości w pracy, która jest służbą człowiekowi oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym. Składamy również wyrazy uznania za wysiłek i zaangażowanie w wypełnianiu ważnej roli społecznej.

Przewodniczący Rady Gminy Babiak                                Wójt Gminy Babiak

        /-/ Ireneusz Wiśniewski                                         /-/ Wojciech Chojnowski

Komunikat Pełnimocnika wojewody wielkopolskiego.

W związku z nowelizacją ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, Wojewoda Wielkopolski, Zbigniew Hoffmann informuje o wynikających z niej uprawnieniach dotyczących prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej (w ciągu 7 dni) i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach oraz korzystania bez skierowania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. Istnieje też możliwość uzyskania – po złożeniu wniosku – comiesięcznego, niezależnego od dochodów świadczenia w kwocie 402,72 zł.

 

Jednocześnie informuje o powołaniu Andrzeja Radke na stanowisko pełnomocnika ds. współpracy z działaczami opozycji antykomunistycznej oraz osobami represjonowanymi z powodów politycznych, który udzielić może bliższych informacji na ten temat pod numerem telefonu  609 481 808 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (andrzej.radke@poznan.uw.gov.pl).