BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

logo sww2

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów.
W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.
UWAGA – w punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów. Więcej „BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.”

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

logo_program

Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

         Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym wyboru 2 instruktorów prowadzących zajęcia informatyczne.

Przedmiotem zlecenia jest przeprowadzenie szkoleń dla 252 osób (z terenu gminy Babiak w wieku pow. 25 roku życia, w tym jedna grupa 24 uczestników to osoby niepełnosprawne i jedna grupa 24 uczestników to osoby pow. 65 roku życia. Szkolenia odbywać się będą równolegle przez dwóch instruktorów w terminie marzec-grudzień 2019 r. ze wskazaniem (preferuje się) dni wolnych od pracy (sobota, niedziela). Każda grupa uczestników szkolenia liczyć będzie 12 osób. Wymiar szkolenia: 2 dni po 8 godzin zegarowych x 21 grup=336 godzin szkoleniowych (średnio po 168 godz. dla każdego z instruktorów). Zamawiający wskaże obiekty/świetlice/budynki, w których będą realizowane szkolenia. Celem projektu jest przekazanie uczestnikom wiedzy praktycznej do zastosowania w życiu prywatnym i w rozwoju lokalnej społeczności dotyczącej mediów społecznościowych.

Więcej „Rozeznanie rynku – wybór instruktorów do realizacji szkoleń w projekcie „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.”

Ostrzeżenie meteo – oblodzenie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6.
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2019 do godz. 20:00 dnia 18.01.2019
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Spadek temperatury od 0°C do -2°C. Temperatura minimalna gruntu około -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: W nocy utrzyma się ujemna temperatura. Temperatura minimalna około -5°C.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania godz. 09:25 dnia 18.01.2019

Zapytanie ofertowe.

Rozeznanie rynku – zakup 24 szt. laptopów do projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

 

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich  „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym zakupu 24 nowych laptopów według specyfikacji określonej przez Zamawiającego. Termin realizacji dostaw: do 3 tygodni od dnia podpisania umowy. Płatność:  jednorazowa po protokolarnym odbiorze sprzętu. Sposób wyszczególnienia zamawianego sprzętu na fakturze wskaże Zamawiający. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia rozeznania i jego powtórnego przeprowadzenia w przypadku ofert niespełniających warunków technicznych lub przekraczających środki finansowe zaplanowane przez Zamawiającego. Kryterium oceny ofert-cena=100%.  Wymagany okres gwarancji na dostarczony sprzęt:  min. 12-m-cy.

Ofertę wraz z wypełnioną specyfikacją sprzętową należy przesłać mailowo (uzupełniony skan formularzy z podpisem!) na adres fundusze@babiak.org.pl, faksem pod nr 632711624 lub osobiście/kurierem/pocztą dostarczyć do Urzędu Gminy w Babiaku (Plac Wolności 5, 62-620 Babiak) w terminie do dnia 23.01.2019 r. do godz. 12.00.

Sprawę prowadzi: Radosław Bartczak, tel. 632711071, e-mail: fundusze@babiak.org.pl 

Zwrot podatku akcyzowego … okólnik.

O K Ó L N I K

   dla mieszkańców    G M I N Y    B A B I A K

             Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

   od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31   stycznia   2019 r.,

– informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek     przeliczeniowych bydła tj. DJP za 2018 rok (informacja   do pobrania z ARMiR w Kole).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r.

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/l oleju (Dz.U. z 2018 r. poz. 2313).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wyniesie 100,00 zł oraz  dla posiadaczy bydła maksymalna kwota zwrotu wyniesie 30,00 zł x średnia roczna liczba DJP.

 

                                                       Wójt Gminy

                                            (-) Wojciech Chojnowski

Ostrzeżenie meteorologiczne – wiatr.

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: gnieźnieński(5), jarociński(5), kaliski(5), Kalisz(5), kępiński(5), kolski(5), Konin(5), koniński(5), krotoszyński(5), ostrowski(5), ostrzeszowski(5), pleszewski(5), słupecki(5), średzki(5), turecki(5), wągrowiecki(5), wrzesiński(5)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 13.01.2019 do godz. 18:00 dnia 14.01.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h,w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego-zachodu.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie, powiat kolski
Ważność: od godz. 16:00 dnia 11.01.2019 do godz. 23:00 dnia 11.01.2019
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Lech Buchert
.

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: kaliski(3), Kalisz(3), kępiński(3), kolski(3), Konin(3), koniński(3), ostrowski(3), ostrzeszowski(3), pleszewski(3), turecki(3)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 10:00 dnia 10.01.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Uwagi: W dalszym okresie nadal będzie się utrzymywać ujemna temperatura powietrza.