Spotkanie informacyjne.

Uprzejmie informujemy, że dniu 16 lipca 2019 roku, w godzinach od 12:15 do 13:20 w Urzędzie Gminy w Babiaku odbędzie się spotkanie informacyjne z pracownikami Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące programu 500+ .

Informacja dotycząca strat wywołanych suszą.

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 15 lipca 2019 r. Więcej „Informacja dotycząca strat wywołanych suszą.”

Ostrzeżenie meteorologiczne – upał.

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie/kolski od 14:00/25.06 do 18:00/26.06.2019
temp. maks we wtorek 32 st, w środę 34 st temp min 21 st.

VIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ) oraz § 23 ust.3 Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Babiak  (Dz.Urzęd. Woj.Wielkopolskiego Nr 132, poz.2139 ze zm.)  zwołuję VIII SESJĘ RADY GMINY BABIAK na dzień 28 czerwca  2019 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Więcej „VIII Sesja Rady Gminy”