Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/kolski od 14:00/10.08 do 22:00/10.08.2020 deszcz 40 mm, porywy 80 km/h

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie/kolski od 14:00/09.08 do 22:00/09.08.2020 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h.

XVII SESJA RADY GMINY BABIAK

XVII SESJA  RADY  GMINY  BABIAK  na dzień  5 sierpnia   2020 r. tj.  środa  o godz. 1100  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XVI/20 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie        międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Babiak
  na rok szkolny 2020/2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie planu nadzoru nad klubami dziecięcymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie  wysokości opłat za opiekę nad dziećmi oraz maksymalnej wysokości  opłaty za wyżywienie w Gminnym Klubie Dziecięcym „Miś” w Babiaku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia       nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Osówie stanowiącej własność        Gminy.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brdów stanowiącej własność Gminy.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność Gminy.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Bogusławice stanowiącej własność Gminy.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Lucynowo stanowiącej własność Gminy.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie za 2019 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole( Babiak).
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Bogusławice).
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Bogusławice- Nowiny).
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Brdów).
 22. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Brzezie).
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Dębno Królewskie).
 24. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Dębno Poproboszczowskie).
 25. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Góraj).
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Janowice).
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Korzecznik- Podlesie).
 28. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Korzecznik- Szatanowo).
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Lichenek).
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole (Lipie Góry).
 31. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Lubotyń).
 32. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Maliniec).
 33. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Mchowo).
 34. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Mostki- Kolonia).
 35. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Nowiny Brdowskie).
 36. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Osówie).
 37. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Ozorzyn).
 38. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Podkiejsze).
 39. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Polonisz).
 40. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Psary).
 41. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Radoszewice).
 42. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Stare Morzyce).
 43. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Stypin).
 44. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Wiecinin).
 45. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole( Zakrzewo).
 46. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Zwierzchociny).
 47. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skargi Prokuratora Rejonowego w Kole ( Żurawieniec).
 48. Wnioski i zapytania radnych.
 49. Wnioski i zapytania sołtysów.
 50.  Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 51.  Wolne wnioski i informacje.
 52.  Zamknięcie obrad  XVII  Sesji Rady Gminy Babiak.

 

 

Przewodniczący Rady Gminy

 (-) Ireneusz Wiśniewski

Transmisja wideo z sesji: https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Zwrot podatku akcyzowego

Urząd Gminy w Babiaku informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i w terminie:

 •  od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
  w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2020 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. wynosi:
100,00 zł * ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Ostrzeżenie meteorologiczne

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie (11 powiatów) od 16:00/28.07 do 02:00/29.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 90 km/h, miejscami grad. Dotyczy powiatów:
kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, słupecki
i turecki.

Powszechny Spis Rolny 2020

obrazek stroje rolników na tle łanów zboża, pozostałe zielone tłol. Logo Powrzechnego Spisu Rolnego.

Od 1 września 2020 r., przez trzy miesiące, na terenie całego kraju, prowadzony będzie Powszechny Spis Rolny. Zgodnie z ustawą z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 443), obowiązek udzielenia informacji w spisie spoczywa na użytkowniku gospodarstwa rolnego, za którego uważa się osobę fizyczną lub prawną oraz jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, faktycznie użytkującą gospodarstwo rolne (tj. na której rachunek i w której imieniu gospodarstwo jest prowadzone i która jest odpowiedzialna za gospodarstwo prawnie i ekonomicznie), niezależnie od tego, czy jest właścicielem, dzierżawcą tego gospodarstwa czy też użytkuje je z innego tytułu (np. na podstawie umowy ustnej lub bezumownie) i niezależnie od tego, czy grunty wchodzące w skład gospodarstwa rolnego są położone na terenie jednej czy kilku gmin. Więcej „Powszechny Spis Rolny 2020”

Zapytanie ofertowe nr 3/2020 – dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”

                                                                                                         Babiak, 27 lipca 2020 r.

Zapytanie ofertowe nr 3/2020
(dotyczy „Konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Babiak”)

Postępowanie nie podlega  ustawie z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.ooo euro (art.4 pkt. 8 ustawy).

I. ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: Gminna Spółka Wodna w Babiaku
Adres:   ul. Poznańska 24, powiat kolski, woj. wielkopolskie, 62-620 Babiak
Tel./fax:  (63) 27 11 037
Email: woda_scieki@babiak.org.pl

II. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES ZAMÓWIENIA

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca:
 a/ zadanie nr 1 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości        1 800 mb w tym:

–  wykoszenie  porostów
– odmulanie dna rowu do głębokości minimum 0,5 m i średnicy 0,5 m,
– rozplantowanie urobku,
– usunięcie zakrzaczeń, pni drzew,
– odmulenie przepustów.

 b/ zadanie nr 2 – konserwacji rowów melioracyjnych  na terenie gminy Babiak długości       6 150 mb w tym:

–  wykoszenie    porostów,
–  karczowanie i usuwanie krzaków ze skarp,
– czyszczenie przepustów.

Ww. prace należy wykonać mechanicznie. 

2. Cena powinna dotyczyć odcinka 1000 mb ( osobno dla zadania nr 1 i nr 2)

3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia zamówień dodatkowych.

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia wielkości zamówienia w zależności     do posiadanych środków finansowych.

5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wyboru oferenta osobo dla każdego zadania.

III. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY

– wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
– ustalenia i decyzje dotyczące wykonania zamówienia uzgadniane będą przez    Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy,
– określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych adresu poczty elektronicznej oraz      innych ustaleń niezbędnych do sprawnego i terminowego wykonania zamówienia,
– Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę     podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

Wymagania dotyczące rozliczeń:
– zapłata przysługująca Wykonawcy, za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem bankowym w terminie 30 dni od daty wpływu do Zamawiającego prawidłowo    wystawionej faktury wraz z podpisanym końcowym protokołem odbioru robót.
Wskazane jest aby Wykonawca przed przystąpieniem do sporządzenia oferty przeprowadził  wizję lokalną terenu wykonania robót.
Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, ani dokonanej wizji   lokalnej w terenie.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.11.2020 r.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:
– opatrzona pieczątką firmową,
– posiadać datę sporządzenia,
– zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
– podpisana czytelnie przez wykonawcę,
– zawierać termin ważności oferty – 30 dni.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:      woda_scieki@babiak.org.pl lub poczty na adres – Gminna Spółka Wodna w Babiaku, Poznańska 24, 62-620 Babiak do dnia 03 sierpnia 2020 r. do godz.11.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03 sierpnia 2020 r. o godz. 12, wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony do dnia 05 sierpnia 2020 r.
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5. W trakcie badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

VII. OCENA OFERT

1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

 – cena 100% – najniższa cena,
 – cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający będzie musiał ponieść       w czasie realizacji projektu,
– cenę netto oraz podatek od towarów i usług VAT należy wyszczególnić w ofercie.
– cena podlegająca ocenie będzie łączną ceną brutto wyrażoną w złotych polskich,    obejmującą wszystkie koszty wykonania zamówienia.
– Zamawiający nie dopuszcza podania ceny w walutach obcych.
– cena oferty stanowi wartość umowy i będzie niezmienna w toku realizacji całej umowy.

VIII. DODATKOWE INFORMACJE

1. Proszę potraktować każde z zadań jako odrębne.

Dodatkowych informacji udziela :Jerzy Pietrzak, tel. 63 27 11 037,   667637716, e-mail: woda_scieki@babiak.org.pl

 

Sporządził;                                                                                  Przewodniczący GSW

Jerzy Pietrzak                                                                             Tadeusz Sierakowski

Załącznik nr I
Załącznik nr II
Załącznik nr IV-1
Załącznik nr IV-2
Załącznik nr V

Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS

Prezydent podpisał właśnie ustawę o Polskim Bonie Turystycznym. Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych przypadła rola utworzenia, dostosowania i utrzymania infrastruktury informatycznej do obsługi Bonu.

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł. Więcej „Przysługuje Ci bon turystyczny – załóż konto na PUE ZUS”