Ważna informacja dla kontrahentów i partnerów biznesowych.

Szanowni Dostawcy,
Partnerzy Biznesowi!

 W związku z nowelizacją przepisów Ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku w zakresie wprowadzenia od 1 listopada 2019 roku obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności, pragniemy poinformować, iż Gmina Babiak podjęła decyzję o realizacji od tego dnia wszystkich zobowiązań wobec swoich Dostawców z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności.

Mechanizm podzielonej płatności staje się metodą płatności powszechnie wykorzystywaną w obrocie krajowym, nie tylko w stosunku do towarów i usług wskazanych w Załączniku nr 15 tejże Ustawy, lecz również w przypadku wielu towarów i usług spoza Załącznika. Dlatego też, Gmina Babiak dostosowuje metodę płatności swoich zobowiązań do zmieniających się praktyk i warunków rynkowych, wypełniając jednocześnie w ten sposób zobowiązania, jakie nałożą na przedsiębiorców znowelizowane przepisy Ustawy.

 Jesteśmy głęboko przekonani, iż niniejsza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.

 W przypadku jakichkolwiek dodatkowych pytań z Waszej strony proszę o kierowanie ich drogą elektroniczną na adres: ks-VAT@babiak.org.pl

Akcja – ARiMR wspiera dzieci

Zestawy edukacyjne* dla organizacji pozarządowych (stowarzyszeń
i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Akcja skierowana jest do organizacji pozarządowych (stowarzyszeń i fundacji), prowadzących zorganizowane zajęcia dla dzieci na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich. Przeprowadzona zostanie przez oddziały regionalne z tytułu obchodów 25-lecia utworzenia ARiMR,
za pośrednictwem oficjalnego profilu w mediach społecznościowych, obsługiwanego przez oddziały regionalne i/lub w siedzibach oddziałów regionalnych ARiMR. Proponowany tryb
ma na celu uaktywnienie przez oddziały tego środka komunikacji ze społecznością
na obszarach wiejskich. Więcej „Akcja – ARiMR wspiera dzieci”

Październik miesiącem Seniora w ZUS.

Logo Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów organizuje „Dni Seniora”. Na wydarzenia pod hasłem „Zdrowi, bezpieczni, aktywni” zapraszamy w październiku na terenie całej Wielkopolski.

Dni Seniora organizujemy wspólnie z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w wielu miastach w całej Wielkopolsce. Partnerami wydarzenia są Policja, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Narodowy Fundusz Zdrowia, Rzecznik Praw Pacjenta, Rzecznik Praw Obywatelskich oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podczas tych dni będzie można skorzystać z konsultacji  u doradców emerytalnych, dowiedzieć się jak przejść na emeryturę i czy można ją podwyższyć, a także jak z ZUS pojechać do sanatorium. Dyżurować będą również specjaliści z różnych urzędów i instytucji.

Na naszych Seniorów czekać będą eksperci, materiały informacyjne oraz wiele atrakcji kulturalnych, a także warsztaty i wykłady.

Szczegółowy harmonogram dotyczący wydarzeń organizowanych dla seniorów na stronie www.zus.pl w zakładce Dzień Seniora.

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE KONSULTACJI

PROJEKTU UCHWAŁY RADY GMINY BABIAK

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok.

Konsultacje rozpoczynają się dnia 04.10.2019 r. i zostaną zakończone dnia 10.10.2019 r.

Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.

Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak i na stronie internetowej pod adresem: www.babiak.org.pl.

 

Wójt Gminy

/-/ Wojciech Chojnowski