Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 31
Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 1
Obszar województwo: wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 15:00 dnia 17.05.2019 do godz. 22:00 dnia 17.05.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu do 30 mm oraz porywami wiatru do 65 km/h. Miejscami możliwy grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania godz. 10:10 dnia 17.05.2019

Ostrzeżenie meteorologiczne – przymrozki.

IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 wielkopolskie (25 powiatów) od 00:00/06.05 do
07:00/06.05.2019 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatów: chodzieski,
czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, gostyński, grodziski, jarociński, Konin, koniński,
kościański, leszczyński, Leszno, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, pilski, Poznań,
poznański, słupecki, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wolsztyński, wrzesiński
i złotowski.

Niepodległa – moja flaga

Szanowni Państwo

 

Biuro Programu „Niepodległa” zaprasza do udostępnienia na stronie internetowej i w mediach społecznościowych spotu zachęcającego Polaków do wywieszenia polskiej flagi podczas nadchodzących świąt majowych.

 

Dla historii polskiej flagi rok 2019 jest wyjątkowy. 2 maja obchodzimy 15-lecie uchwalenia Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, a 1 sierpnia setną rocznicę uchwalenia przez Sejm Ustawodawczy niepodległej Polski ustawy o godle i barwach Rzeczypospolitej Polskiej. To nie jedyne rocznice, które na stałe wpisały się w historię Polski. 1 maja będziemy obchodzić 15. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, a dwa dni później Święto Konstytucji 3 maja. Warto uczcić te trzy majowe świąteczne dni wywieszając polską flagę.

Biuro Programu „Niepodległa” przygotowało spot zapraszający wszystkich Polaków do wywieszenia polskiej flagi pt. „Niepodległa – moja flaga”. Można go obejrzeć i udostępnić ze stron:

https://youtu.be/eXEGIyNMmEs
https://tiny.pl/tr91l

Zachęcamy do udostępnienia spotu na stronach internetowych oraz w mediach społecznościowych Państwa urzędów oraz podległych i współpracujących z Państwem instytucji. Jednocześnie – w przypadku udostępnienia spotu w mediach społecznościowych – prosimy o zamieszczenie dodatkowo następujących informacji:

W załączeniu przesyłamy do wykorzystania plakat zachęcający do uczczenia Dnia Flagi.

Biuro Programu „Niepodległa”

Stypendia pomostowe.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przesyła informację dotyczącą stypendiów pomostowych. Z pismem można zapoznać się TUTAJ

VI Sesja Rady Gminy Babiak.

VI Sesja Rady Gminy BABIAK odbędzie się w dniu 26 kwietnia  2019 r. tj.  piątek  o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr V/19  poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2019-2028.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia w roku 2019 pożyczki długoterminowej z przeznaczeniem na „Przebudowę drogi gminnej Ozorzyn G-492547- etap II o długości 0,137 km i drogi gminnej Brdów – Ostrowy G-492540 – etap II o długości 0,638 km „
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Brdowie.
 11. Przyjęcie Sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi   oraz podmiotami , o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o  działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2018 rok.
 12. Wnioski i zapytania radnych.
 13. Wnioski i zapytania sołtysów.
 14. Odpowiedzi na wnioski  i zapytania.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zamknięcie obrad  VI Sesji Rady Gminy Babiak.

 

  Przewodniczący Rady Gminy

     /-/ Ireneusz Wiśniewski