Informacja dotycząca strat wywołanych suszą.

Brak opadów atmosferycznych  wpłynął negatywnie na  wegetację roślin uprawnych na terenie naszej Gminy. Wstępna ocena skutków suszy pozwala sądzić, że nastąpi znaczne obniżenie plonów oraz pogorszenie ich jakości .

W związku z powyższym – przystępując do procedury zgłoszenia do Wojewody Wielkopolskiego faktu zaistnienia klęski żywiołowej proszę o wypełnienie przez rolników  wniosku o rozmiarze  strat spowodowanych suszą i przekazanie ich do tutejszego urzędu pokój nr 21 lub 33 w terminie do 15 lipca 2019 r. Więcej „Informacja dotycząca strat wywołanych suszą.”

Ostrzeżenie meteorologiczne – upał.

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ/2 wielkopolskie/kolski od 14:00/25.06 do 18:00/26.06.2019
temp. maks we wtorek 32 st, w środę 34 st temp min 21 st.

VIII Sesja Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz. 506 ) oraz § 23 ust.3 Uchwały Nr V/26/11 Rady Gminy Babiak z dnia 04 marca 2011 r. w sprawie Statutu Gminy Babiak  (Dz.Urzęd. Woj.Wielkopolskiego Nr 132, poz.2139 ze zm.)  zwołuję VIII SESJĘ RADY GMINY BABIAK na dzień 28 czerwca  2019 r. tj.  piątek  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Więcej „VIII Sesja Rady Gminy”

Bezpieczne wakacje

Okres letni to czas beztroski, odpoczynku i zabawy. W stanie relaksu często zapominamy
o zagrożeniach.  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kole przypomina
o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w czasie wakacji.

Zagrożenia podczas wyjazdów wakacyjnych:

 •  Sprawdź czy wypoczynek zorganizowany dla dzieci jest zarejestrowany. www.wypoczynek.men.gov.pl
 • Sprawdź jakość i bezpieczeństwo kąpieliska, z którego będziesz korzystać. Ocenę
  i klasyfikację wody, infrastrukturę i bezpieczeństwo obiektu  sprawdzisz w serwisie www.sk.gis.gov.pl
 • Sprawdź jakie szczepienia są obowiązkowe lub zalecane w kraju, do którego się wybierasz na www.szczepienia.gis.gov.pl.
 • Wieczorami podczas kąpieli dokładnie sprawdzaj swoje ciało. Wracając z lasów, łąk, parków możesz złapać kleszcza, który przenosi choroby zakaźne. Można się zabezpieczyć odpowiednią odzieżą i repelentami.

Zagrożenia związane z higieną i żywnością:

 • Dbaj o higienę rąk. Myj ręce przed posiłkiem.
 • Myj owoce i warzywa przed spożyciem.
 • Nie kupuj mięsa i wędlin, które są źle przechowywane i niehigienicznie przygotowywane.
 • Przechowuj mięso, warzywa i owoce w niskich temperaturach.
 • Uważaj na daty przydatności do spożycia produktów, które kupujesz.
 • Nie spuszczaj z oka swojego napoju podczas wieczornych imprez. Unikaj „dopalaczy” ich skład jest trudny w identyfikacji.

BÓLE BRZUCHA, GORĄCZKA, BIEGUNKA, NUDNOŚCI LUB WYMIOTY →
ZATRUCIE POKARMOWE→ udaj się do lekarza

Zagrożenia związane z pogodą:

 •  Sprawdzaj prognozę pogody. Dostosuj swój strój do warunków zewnętrznych.
 •  W gorące dni unikaj słońca między godz. 11.00 a 14.00. Noś nakrycie głowy, krem
  z filtrem i okulary przeciwsłoneczne. Jedz regularnie posiłki. PIJ systematycznie, najlepiej WODĘ, unikaj alkoholu.

↑ TEMPERATURA CIAŁA – ZMIANY NASTROJU – SZYBKIE BICIE SERCA – ZABURZENIA WIDZENIA -UTRATA PRZYTOMNOŚCI → UDAR CIEPLNY → DZWOŃ 999 LUB 112

Zagrożenia związane z otoczeniem mieszkańców:

 • Wysokie temperatury przyspieszają rozkład odpadów biodegradalnych i rozwój drobnoustrojów, owadów. Dlatego szczególną uwagę należy zwrócić na odpowiednie i higieniczne gromadzenie odpadów biodegradalnych i zmieszanych. NALEŻY ZWIĘKSZYĆ CZĘSTOTLIWOŚĆ MYCIA I DEZYNFEKCJI kontenerów i pojemników osiedlowych zapobiegając powstawaniu odcieków i odorów.

Ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem.

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/3 wielkopolskie (11 powiatów) od 18:00/15.06 do 04:00/16.06.2019 deszcz 60 mm, porywy 130 km/h. Dotyczy powiatów: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, gnieźnieński, kolski, Konin, koniński, obornicki, pilski, słupecki, wągrowiecki i złotowski.