Wybory sołtysa.

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysów w sołectwach:

 1. Sołectwo Babiak – 05.01.2019 godz. 16.00 – Sala GOKiBP w Babiaku – odbyło się,
 2. Sołectwo Bogusławice – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Bogusławicach.
 3. Sołectwo Bogusławice-Nowiny – 02.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 4. Sołectwo Brdów – 26.01.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie,
 5. Sołectwo Brzezie – 10.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Brzeziu,
 6. Sołectwo Dębno Królewskie – 20.01.2019 godz. 15.00 – Sala OSP w Dębnie Królewskim.
 7. Sołectwo Dębno Poproboszczowskie – 10.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 8. Sołectwo Góraj – 19.01.2019 godz. 17.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 9. Sołectwo Janowice – 12.01.2019 godz. 18.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 10. Sołectwo Korzecznik-Podlesie – 13.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa.
 11. Sołectwo Korzecznik-Szatanowo – 12.01.2019 godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Korzeczniku.
 12. Sołectwo Lichenek – 03.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 13. Sołectwo Lubotyń – 05.01.2019 godz. 16.30 – Sala OSP w Lubotyniu-odbyło się.
 14. Sołectwo Lipie Góry – 12.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 15. Sołectwo Maliniec – 02.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 16. Sołectwo Mchowo – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 17. Sołectwo Mostki-Kolonia – 13.01.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 18. Sołectwo Nowiny Brdowskie – 02.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 19. Sołectwo Ozorzyn – 12.01.2019 godz. 14.00 – GOKiBP w Babiaku (sala).
 20. Sołectwo Osówie – 19.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 21. Sołectwo Polonisz – 09.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP  w Babiaku (piwnica).
 22. Sołectwo Psary – 10.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 23. Sołectwo Podkiejsze – 09.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 24. Sołectwo Radoszewice – 27.01.2019 godz. 15.00 – U Sołtysa
 25. Sołectwo Stypin – 19.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa
 26. Sołectwo Stare Morzyce – 20.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Starych Morzycach
 27. Sołectwo Wiecinin  – 02.02.2019 godz. 17.00 – Kaplica w Wiecininie
 28. Sołectwo Zakrzewo – 09.02.2019 godz. 16.00 –  Świetlica wiejska w Zakrzewie
 29. Sołectwo Zwierzchociny – 03.02.2019 godz. 16.00 -ŚDS w Dębnie Królewskim
 30. Sołectwo Żurawieniec – 10.02.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 15:00 dnia 04.01.2019 do godz. 20:00 dnia 04.01.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania godz. 13:11 dnia 04.01.2019

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

W.3053.7.2018

Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.

Gmina Babiak realizując projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego” (umowa o powierzenie grantu nr 7/86/FPGP/2018 z dnia 21.09.2018 r.) zwraca się z zapytaniem cenowym dotyczącym warunków finansowych promocji projektu w mediach lokalnych.

Więcej „Rozeznanie rynku – zapewnienie promocji projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”.”

Otwarty konkurs realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do realizacji organizacjom pozarządowym w 2019 roku.

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA POWIERZENIE REALIZACJI
ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY BABIAK W ROKU 2019

Na podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz.450 ze zm.) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.
Więcej „Otwarty konkurs realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do realizacji organizacjom pozarządowym w 2019 roku.”

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35 – silny wiatr.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 35
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Silny wiatr/ 1
Obszar województwo: wielkopolskie, powiat kolski
Ważność: od godz. 10:00 dnia 01.01.2019 do godz. 20:00 dnia 02.01.2019
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 25 km/h do 40 km/h, w porywach do 70 km/h, z zachodu i północnego-zachodu.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 30%
Uwagi: Ostrzeżenie może zostać zaktualizowane do godziny 14:00 dnia 01.01.2019.

Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Leszek Szaradowski
.
Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.