Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 wielkopolskie/kolski od 14:00/10.07 do
01:00/11.07.2020 deszcz 40 mm, porywy 100km/h, lokalnie do 110km/h, miejscami grad.

Powszechny Spis Rolny

obrazek stroje rolników na tle łanów zboża, pozostałe zielone tłol. Logo Powrzechnego Spisu Rolnego.

1 września 2020 r. w całej Polsce rozpocznie się Powszechny Spis Rolny, którym objęte są gospodarstwa rolne rolników indywidualnych, a także te użytkowane przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Więcej „Powszechny Spis Rolny”

Wnioski o tarczę złożysz tylko przez Internet

Logo ZUS

 Wnioski o Tarczę antykryzysową, w tym o świadczenie postojowe i zwolnienie z opłacania składek oraz o dodatek solidarnościowy, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE).

W związku ze zmianami, które wprowadziła tarcza antykryzysowa 4.0, od 24 czerwca br. wnioski, między innymi o  dodatek solidarnościowy, świadczenie postojowe, zwolnienie ze składek, udzielenie ulgi bez opłaty prolongacyjnej oraz odstąpienie od naliczania odsetek za zwłokę, można przesyłać do ZUS, wyłącznie za pośrednictwem PUE.

Na stronie ZUS, każdy znajdzie instrukcję, w jaki sposób, krok po kroku, założyć konto na PUE – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce – Co istotne, profil na PUE ZUS można założyć bez konieczności wychodzenia z domu, przez bankowość elektroniczną, profil zaufany, czy przy użyciu podpisu kwalifikowanego, ale także tradycyjnie, podczas wizyty w placówce ZUS.

Dzięki PUE można załatwić większość spraw związanych z ubezpieczeniami społecznymi przez Internet. Złożenie wniosku drogą elektroniczną, pozwala uniknąć błędów, a elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby wszystkie niezbędne informacje zostały wprowadzone. Nie pozwala na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.

Walne Zgromadzenie – Gminna Spółka Wodna

                     Na podstawie art. 458 ustawy Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r.  (Dz. U. z 2020.310 ze zm.) oraz  §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję  Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

 

15 czerwca 2020 r. tj. poniedziałek o godzinie 1100  w sali Gminnego Ośrodka  Kultury w Babiaku z następującym projektem porządku obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia oraz stwierdzenie quorum.
 2. Wybór: przewodniczącego i sekretarza  Zgromadzenia.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Gminnej Spółki Wodnej za 2019 r.
 5. Sprawozdanie z wykonania planu i budżetu Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku za rok 2019.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2019 r.
 7. Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok bieżący
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie :

– absolutorium dla Zarządu GSW,
– ustalenia stawki składki członkowskiej na 2020 r.

 1. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na rok 2020.
 2. Zapytania i wolne wnioski.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Materiały na walne zgromadzenie: