Dożynki Gminne.

 

W dniu 07.09.2014 r. odbyły się Dożynki Gminne. Tym razem obchody miały miejsce na terenie klasztoru o.o. Paulinów w Brdowie i połączone były z dożynkami parafialnymi parafii Brdów. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta, którą poprowadził o. przeor Waldemar Pastusiak. Więcej „Dożynki Gminne.”

Studia podyplomowe.

Na prośbę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przekazujemy informacje o studiach podyplomowych. Informacja stronie www PWSZ w Koninie.

Spotkania z psychologiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że  w dniach:

 • 02.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 09.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 23.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Więcej „Spotkania z psychologiem.”

XL Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję, że XL SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. tj. piątek , o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXIX/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Alojzemu Bartoszewskiemu) .
 10. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Krzysztofowi Berentowi).
 11. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Ferdynandowi Junkiert).
 12. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Kiejsze, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Strzeleckiej).
 13. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Osówie, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Michałowi Pałubińskiemu).
 14. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Stypin Lucynowo, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Mazurek).
 15. Zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
  w roku 2013.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w okresie od dnia
  01 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Wielkopolski Strażak Roku

Trwa plebiscyt Głosu Wielkopolskiego „Wielkopolski Strażak Roku”. jednym z kandydatów jest Strażak z OSP w Babiaku Krzysztof Witkowski. Aby zagłosować,
Aby zagłosować wyślij SMS o treści:
NASZ.87
na numer
72355
(koszt 2,46 zł z VAT)

Więcej informacji:
Głos Wilekopolski
kolo.naszemiasto.pl

Zostań Królową!

Zostań Królową!

1 sierpnia rusza druga edycja konkursu Królowa Mleka

logoW porównaniu z poprzednimi wyborami szansa na zdobycie korony znacznie wzrosła. Tym razem wybrana zostanie bowiem nie tylko  Królowa Mleka na 2015 rok, ale także – to nowość! – dwie Księżniczki Mleka. Projekt rozwija się dynamicznie, a liczba eventów z udziałem Królowej rośnie w tak szybkim tempie, że – chcąc wywiązać się ze wszystkich zobowiązań – zdecydowano, iż Królowa potrzebuje wsparcia.  Więcej „Zostań Królową!”

arrWITAM SERDECZNIE MIASTA, POWIATY I GMINY oraz Instytucje Otoczenia Biznesu, działające na terenie SUBREGIONU KONIŃSKIEGO, KOLSKIEGO, SŁUPECKIEGO I TURECKIEGO

W imieniu Zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Pana Prezesa Krzysztofa Gubańskiego – mam OGROMNĄ PRZYJEMNOŚĆ poinformowania Państwa o podpisaniu w dniu 23 lipca 2014r. naszej drugiej umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dzięki tej umowie nasza instytucja, jako jedyna w tej naszej Wielkopolsce Wschodniej, ma możliwość wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości poprzez udzielanie dwóch produktów pożyczki JEREMIE_2 na BARDZO ATRAKCYJNYCH warunkach. Wnioski o pożyczkę można już składać do naszej instytucji od 28 lipca br.
Pozwoliłam sobie na zebranie najistotniejszych ogólnych informacji o ww produktach, mając jednocześnie OGROMNĄ nadzieję na rozpowszechnianie tej informacji wśród przedsiębiorców  i osób planujących otworzyć działalność gospodarczą na terenach naszych gmin, powiatów i miast z ww subregionów. Więcej