WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!

psy

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga. Więcej „WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!”

V Sesja Rady Gminy Babiak.

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że V SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2015 r. tj. piątek, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Więcej „V Sesja Rady Gminy Babiak.”

ZGŁOŚ SWOJĄ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

oczyszczalniaUrząd Gminy w Babiaku zwraca się do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości  z terenu Gminy Babiak, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków  o poinformowanie o tym fakcie sołtysów z danego sołectwa. Niniejsza informacja jest niezbędna do zaktualizowania ewidencji, którą gminy prowadzą zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Bardzo prosimy o przekazanie informacji do dnia 31.05.2015 r.    

wielkanoc 2015

W I kwartale podpisano umowy…

Gmina Babiak od początku roku 2015 podpisała następujące umowy o roboty budowlane/dostawy:
  • w dniu 27.02. z firmą ANH Stanisław Dzięcioł na budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego w Bogusławicach. termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 340.000 zł brutto
  • w dniu 10.02. z firmą Peugeot Polska na dostawę lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 172.152,00 zł brutto.
  • w dniu 04.03. z firmą Fafińscy na dostawy 2000 ton kruszywa drogowego łamanego na drogi gminne. Termin realizacji: do 31.07.2015 r. Wartość umowy: 130.380,00 zł brutto
  • w dniu 19.03. z firmą WODMAR na budowę i wymianę sieci wodociągowej w m. Zwierzchociny. Termin realizacji: do 15.05.2015 r. Wartość umowy: 62.358,16 zł brutto
  • w dniu 20.03. ze Spółdzielnią Gminną Samopomoc Chłopska w Babiaku  na sukcesywne dostawy oleju napędowego do pojazdów gminnych. Termin realizacji: do 31.03.2016 r. Wartość umowy: 237.000,00 zł brutto
Na rozstrzygnięcie czeka przetarg na poprawę dostępu do edukacji w Gminie Babiak poprzez rozbudowę przedszkola w Brdowie (planowane otwarcie ofert to 10.04.201 5 r.). Termin realizacji ustalono do dnia 31.01.2016 r.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.

Opis: iwvPowiatowy Lekarz Weterynarii w Kole oraz Komendant Powiatowy Policji w Kole informuje, że od dnia 01 kwietnia 2015r. w ramach wzmożenia nadzoru nad warunkami utrzymywania psów oraz przestrzeganiem przez właścicieli psów obowiązków wynikających z faktu posiadania psa, przeprowadzane zostaną przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kole oraz Funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kole wspólne kontrole, podczas których zwrócona zostanie szczególna uwaga na: Więcej „Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii.”

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015

logo_ue_01

Szanowni Państwo,

uprzejmie przypominamy, że do końca zgłaszania atrakcji w ramach drugiej edycji ogólnopolskiej akcji: DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015, które odbędą się w dniach 7 -10 maja br., zostało tylko 8 dni.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego jako instytucja zaangażowana we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013, gorąco zachęca beneficjentów środków unijnych do aktywnego uczestnictwa w tym promocyjnym przedsięwzięciu, dzięki któremu zyskacie Państwo możliwość dodatkowej promocji projektów i staniecie się uczestnikami ogólnopolskiego wydarzenia organizowanego pod jednym, wspólnym szyldem. Więcej „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 2015”