Informacja dotyczą taryf za wodę o odprowadzanie ścieków.

Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą: RADY GMINY BABIAK nr XXXVII/286/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak przedłuża się termin obowiązywania taryf na okres jednego roku. Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie.

Taryfy.

Konkurs fotograficzny

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej „Konkurs fotograficzny”

Ostrzerzenie meteorologiczne.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.07.2014 do godz. 06:00 dnia 10.07.2014r.
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 40  mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpią opady gradu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Łączna suma
opadów burzowych i jednostajnych w południowej połowie województwa może osiągnąć 90 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Silne burze z gradem: 85%, Intensywne opady deszczu: 80%
Uwagi:Brak

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

OGŁOSZENIE

Likwidator  Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” z  siedzibą w Kole ul. Stary Rynek 1 informuje, że Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, Koło ul. Stary Rynek 1, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator

Beata Pawłowska

Karta dużej rodziny.

Karta dużej rodziny

 

 

Od 16 czerwca w gminach można składać wnioski o ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny. Beneficjentem programu są członkowie rodziny wielodzietnej (min. troje dzieci) bez względu na jej dochód.   Kartę wydaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny. Posiadanie tego dokumentu może oznaczać dla rodzin tańsze bilety na wydarzenia kulturalne, wystawy, muzea, przejazdy komunikacją publiczną – w zależności od rodzaju i liczby podmiotów gospodarczych przystępujących do programu.

Więcej „Karta dużej rodziny.”