Sukces Dawida Kustra.

zdjecie konkurs rolka

W dniu 26 marca został rozstrzygnięty konkurs organizowany przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kole, Filia dla dzieci pt.:”Rolka i jej marzenie”. Zadanie polegało na wykonaniu kreatywnej pracy z rolki po papierze toaletowym/ręczniku papierowym. Do Konkursu zgłoszono 160 prac. Jury powołane przez Organizatora konkursu – Filię dla Dzieci PiMBP w Kole wyłoniło 15 laureatów w 4 grupach wiekowych.  W kategorii uczniów Gimnazjum II miejsce zajął  – Dawid Kustra, lat 14 mieszkaniec Gminy Babiak. Praca konkursowa została wykonana pod kierunkiem Pani Elizy Kondzierskiej w Świetlicy Profilaktyczno-Wychowawczej w Babiaku.

Więcej informacji i zdjęć na stronie biblioteka-kolo.pl

Informacja dla mieszkańców

W związku z realizacją projektu finansowanego z Unii Europejskiej przez firmę EASYHOST sp. z o.o. polegającego na budowie sieci światłowodowej „ostatniej mili” w gminie Babiak publikujemy skan pisma oraz ulotkę informacyjną.
Plakat
Pismo
Więcej informacji o projekcie pod adresem: http://easyhost.net.pl/

Mały sukces na Powiatowych Zawodach Strzeleckich.

zawody_strzeleckieW dniu 18 kwietnia 2015 roku odbyły się XV Powiatowe Zawody Strzeleckie o Puchar Starosty Kolskiego. W zawodach tych udział biorą drużyny samorządowców, przedstawiciele firm, stowarzyszeń, szkół. W tym roku do tarcz strzelało łącznie 34 drużyn. Nasza drużyna, w składzie: Marlena Sowińska, Paweł Sarnociński oraz Michał Żółtowski, również brała udział w tych zawodach. Pomimo silnej konkurencji odniosła swój mały sukces. W klasyfikacji kobiet Marlena Sowińska zajęła drugie miejsce zdobywając 81 punktów. Serdecznie gratulujemy !

Ochotnicy z Babiaka z nowym sprzętem.

logo

Gmina Babiak zrealizowała projekt pn. „Wsparcie techniczne OSP w Babiaku poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem” współfinansowany przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego z udziałem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w ramach środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla następującego działania: Działanie 3.6 – Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego Schemat VI – Zakup sprzętu specjalistycznego do zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i poważnych awarii środowiskowych – wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Więcej „Ochotnicy z Babiaka z nowym sprzętem.”

WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!

psy

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt to na właścicielu psa spoczywa obowiązek sprawowania nad nim opieki oraz nadzoru.
W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela czworonoga. Więcej „WAŻNA INFORMACJA DLA WŁAŚCICIELI PSÓW!!!”

V Sesja Rady Gminy Babiak.

herb babiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy BABIAK, że V SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu  17 kwietnia 2015 r. tj. piątek, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Więcej „V Sesja Rady Gminy Babiak.”

ZGŁOŚ SWOJĄ PRZYDOMOWĄ OCZYSZCZALNIĘ ŚCIEKÓW

oczyszczalniaUrząd Gminy w Babiaku zwraca się do wszystkich właścicieli i zarządców nieruchomości  z terenu Gminy Babiak, które wyposażone są w przydomowe oczyszczalnie ścieków  o poinformowanie o tym fakcie sołtysów z danego sołectwa. Niniejsza informacja jest niezbędna do zaktualizowania ewidencji, którą gminy prowadzą zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.). Bardzo prosimy o przekazanie informacji do dnia 31.05.2015 r.    

wielkanoc 2015