image_pdfimage_print

Ogłoszenie w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Babiak (2015)

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Babiak z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok.
Konsultacje rozpoczynają się dnia 19.09.2014 r. i zostaną zakończone dnia 25.09.2014 r.
Opinie i uwagi należy składać na piśmie z wykorzystaniem formularza, możliwego do pobrania z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Babiaku.
Projekt uchwały opublikowany został na stronie BIP pod adresem: bip.wokiss.pl/babiak

Wernisaż.

Dnia 26. września 2014 r. odbędzie się wernisaż fotograficzny, będący pokłosiem konkursu fotograficznego: ‘’Aktywnie wypoczywając, podziwiamy Ziemię Brdowską’’. Początek uroczystości o godz. 17.00 w sali Jana Pawła II przy Klasztorze ojców Paulinów w Brdowie. Więcej „Wernisaż.”

Dożynki Gminne.

 

W dniu 07.09.2014 r. odbyły się Dożynki Gminne. Tym razem obchody miały miejsce na terenie klasztoru o.o. Paulinów w Brdowie i połączone były z dożynkami parafialnymi parafii Brdów. Święto plonów rozpoczęła uroczysta msza święta, którą poprowadził o. przeor Waldemar Pastusiak. Więcej „Dożynki Gminne.”

Studia podyplomowe.

Na prośbę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie przekazujemy informacje o studiach podyplomowych. Informacja stronie www PWSZ w Koninie.

Spotkania z psychologiem.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że  w dniach:

 • 02.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 09.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00
 • 23.09.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Więcej „Spotkania z psychologiem.”

XL Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję, że XL SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 05 września 2014 r. tj. piątek , o godz. 13:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokółu nr XXXIX/14 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym
  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie
  międzysesyjnym.
 6. Wnioski i zapytania radnych.
 7. Zapytania sołtysów i wystąpienia zaproszonych gości.
 8. Wprowadzenie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
 9. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Alojzemu Bartoszewskiemu) .
 10. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Bogusławice, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Krzysztofowi Berentowi).
 11. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Brdów, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Ferdynandowi Junkiert).
 12. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Kiejsze, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Strzeleckiej).
 13. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Osówie, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Panu Michałowi Pałubińskiemu).
 14. Wyrażenie zgody na przeznaczenie do wydzierżawienia nieruchomości gruntowej
  położonej w miejscowości Stypin Lucynowo, stanowiącej własność Gminy,
  dotychczasowemu dzierżawcy (Pani Beacie Mazurek).
 15. Zatwierdzenie wyników kontroli kwot rekompensaty całkowitej wypłaconej
  Miejskiemu Zakładowi Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie
  w roku 2013.
 16. Sprawozdania z działalności stałych Komisji Rady Gminy w okresie od dnia
  01 stycznia do dnia 30 czerwca 2014 roku.
 17. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski i informacje.
 19. Zamknięcie obrad XL Sesji Rady Gminy Babiak.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Wiśniewski

Wielkopolski Strażak Roku

Trwa plebiscyt Głosu Wielkopolskiego „Wielkopolski Strażak Roku”. jednym z kandydatów jest Strażak z OSP w Babiaku Krzysztof Witkowski. Aby zagłosować,
Aby zagłosować wyślij SMS o treści:
NASZ.87
na numer
72355
(koszt 2,46 zł z VAT)

Więcej informacji:
Głos Wilekopolski
kolo.naszemiasto.pl