Projekt: pt.: „Strefa Młodych Przedsiębiorczych”

W związku z realizacją projektu „Strefa Młodych Przedsiębiorczych”, Nr: POKL.06.02.00-30-036/12, przez firmę O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. , chcielibyśmy zainteresować Państwa mieszkańców naszą ofertę.
Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Być może nasza propozycja trafi na podatny grunt. Poniżej kilka istotnych informacji o projekcie.
W ramach projektu można uzyskać: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie bezzwrotnego jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tyś. zł i finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

– bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
– w wieku od 18 do 24 roku życia
– zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą
– zamieszkałe w powiatach: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Powiat m. Konin.

Dodatkowo do niniejszej wiadomości załączam ulotkę informującą o projekcie w wersji pdf.

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Pozdrawiam

Agnieszka Paliwoda
Biuro Projektu
ul. Żwirki i Wigury 17
62-561 Ślesin
tel. 519 837 188
www.mlodych-przedsiebiorczych.pl

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

– od dnia 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.
– od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od       1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od        1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2014 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r.
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi         0,95 zł na 1 litr oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wyniesie 81,70 zł.

Informacja USC.

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u  informuje, że w 2014 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które  zawarły związek małżeński
w 1964 roku  i   trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat,
a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są  zainteresowane  nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,   prosi  się  o zgłoszenie  powyższego w  Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   –  w terminie do dnia  28 lutego 2014 roku.

Międzynarodowe Targi FERMA

Szanowni Państwo!

Hala ATLAS ARENA w Łodzi po raz trzeci gościć będzie w dniach 28 lutego – 2 marca 2014 r. Międzynarodowe Targi FERMA (FERMA BYDŁA oraz FERMA ŚWIŃ I DROBIU).
Przesyłając informacyjnie w załączeniu kilka bezpłatnych kart wstępu chcielibyśmy już dziś prosić Państwa o pomoc w zorganizowaniu grupowych przyjazdów hodowców na targi.
Prosimy o rozpowszechnienie informacji o targach wśród hodowców. Wszyscy chętni otrzymają bezpłatne zaproszenie – prosimy o przekazanie zapotrzebowania na liczbę bezpłatnych kart wstępu. W tym roku nowością jest obiad, który otrzyma każdy z uczestników grupy. ;
Tradycyjnie zapewniamy dofinansowanie przyjazdów grupowych. Na naszej stronie internetowej www.targiferma.com.pl – w zakładce „DLA GOŚCI” znajdziecie Państwo:
I dokładne informacje na temat zasad dofinansowania (
– regulamin wypłat premii finansowej
– arkusz rejestracyjny grupy
– wzór listy uczestników

Na Państwa zgłoszenia czekamy do 21 lutego 2014 roku.
Do zobaczenia w Łodzi.

Z wyrazami szacunku

Ludwik Apolinarski
Zarząd DLG AgroFood

Mariusz Jabłoński
Kierownik Projektu

DLG AgroFood Sp. z o.o.
ul. Obornicka 229 60-650 Poznań
tel.: +48 61 639 01 17/-18
tek: +48 61 639 09 25 faks: +48 61 858 48 48
agrofood@dlg-pl.pl  www.dlg-agrofood.pl

Bezpłatne doradztwo dla potencjalnych Beneficjentów Osi 4 PROW 2007-2013.

Stowarzyszenie  „Wielkopolska  Wschodnia”  uprzejmie  informuje,  że  w  gminach członkowskich  Stowarzyszenia  zostaną  uruchomione  punkty  bezpłatnego  doradztwa  dla Beneficjentów osi 4 Leader PROW na lata 2007-2013. Ich  zadaniem  jest  informowanie  o  możliwości  uzyskania  pomocy  w  ramach  działań „Odnowa  i  rozwój  wsi”,  „Małe  projekty”,  „Tworzenie  i  rozwój  mikroprzedsiębiorstw”  oraz  „Różnicowanie  w  kierunku  działalności  nierolniczej”  objętych  PROW  na  lata  2007-2013 a  także  informowanie  o  działaniach  związanych  z  Lokalną  Strategią  Rozwoju Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia”.
Doradztwo  dla  potencjalnych  beneficjentów  jest  finansowane  ze  środków  Unii Europejskiej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2007-2013,
oś  4  Leader,  działanie  4.31  „Funkcjonowanie  lokalnej  grupy  działania,  nabywanie
umiejętności i aktywizacja”

Gmina Babiak –  informacji udziela Pan Radosław Bartczak
Urząd Gminy w Babiaku, pokój nr 14
w dniach: 27, 28, 29, 30 stycznia 2014 r., w godz. 15.30 – 18.00