image_pdfimage_print

Projekt: pt.: „Strefa Młodych Przedsiębiorczych”

W związku z realizacją projektu „Strefa Młodych Przedsiębiorczych”, Nr: POKL.06.02.00-30-036/12, przez firmę O. K. Centrum Języków Obcych Sp. z o.o. , chcielibyśmy zainteresować Państwa mieszkańców naszą ofertę.
Realizujemy projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Być może nasza propozycja trafi na podatny grunt. Poniżej kilka istotnych informacji o projekcie.
W ramach projektu można uzyskać: wsparcie szkoleniowo – doradcze oraz przyznanie bezzwrotnego jednorazowego wsparcia finansowego na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości do 40 tyś. zł i finansowego wsparcia pomostowego w wysokości 1500 zł miesięcznie przez 6 miesięcy.
W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają poniższe kryteria:

– bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna
– w wieku od 18 do 24 roku życia
– zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą
– zamieszkałe w powiatach: gnieźnieński, kolski, koniński, słupecki, turecki, wrzesiński, Powiat m. Konin.

Dodatkowo do niniejszej wiadomości załączam ulotkę informującą o projekcie w wersji pdf.

W przypadku pytań proszę o kontakt.
Zapraszamy do udziału w projekcie!

Pozdrawiam

Agnieszka Paliwoda
Biuro Projektu
ul. Żwirki i Wigury 17
62-561 Ślesin
tel. 519 837 188
www.mlodych-przedsiebiorczych.pl

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz.379 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

– od dnia 1 lutego 2014 r. do 28 lutego 2014 r.
– od dnia 1 sierpnia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od       1 sierpnia 2013 r. do 31 stycznia 2014 r.,
– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od        1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2014 r.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2014 r.
zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi         0,95 zł na 1 litr oleju.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2014 r. wyniesie 81,70 zł.

Informacja USC.

Urząd Stanu Cywilnego w B a b i a k u  informuje, że w 2014 roku zamierza zorganizować uroczystość „Złotego Jubileuszu” pożycia małżeńskiego dla osób zamieszkałych w gminie Babiak, które  zawarły związek małżeński
w 1964 roku  i   trwają w jednym związku małżeńskim do chwili obecnej.

W związku z tym osoby, które przeżyły w jednym związku małżeńskim 50 lat,
a zawarły małżeństwo w urzędach stanu cywilnego poza Urzędem Stanu Cywilnego w Babiaku, i są  zainteresowane  nadaniem Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie,   prosi  się  o zgłoszenie  powyższego w  Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój nr 19   –  w terminie do dnia  28 lutego 2014 roku.