Badania ankietowe.

Badania ankietowe GUS dotyczące podróży.