1

Badania ankietowe GUS.

Badania ankietowe GUS dotycz ące podróży. Więcej informacji w GUS.Urząd Statystyczny w Poznaniu informuje, że na terenie Państwa gminy, w wylosowanych gospodarstwach domowych, w dniach 1-20 października, ankieterzy statystyczni realizują badanie ankietowe Uczestnictwo mieszkańców Polski w podróżach.     W związku z tym zwracamy się z prośbą o zamieszczenie załączonej grafiki na stronie internetowej Państwa urzędu oraz w miejscach ogólnodostępnych dla mieszkańców gminy/miasta.     Dodatkowe informacje o aktualnych badaniach ankietowych dostępne są na https://poznan.stat.gov.pl/badania-ankietowe/statystyczne-badania-ankietowe-2019/ oraz https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/