Zapytanie ofertowe GSW.

Gminna Spółka Wodna publikuje zapytanie ofertowe dotyczące konserwacji rowów melioracji szczegółowej na terenie gminy Babiak. Dokumenty można pobrać TUTAJ.

Informacja Gminnej Spółki Wodnej.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 poz.145) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

24 marca 2015 r. tj. wtorek o godzinie 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Babiaku z następującym projektem porządku obrad: Więcej „Informacja Gminnej Spółki Wodnej.”