Informacja o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.

Wójt Gminy Babiak na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit.f ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.), podaje
do publicznej wiadomości informację o adresach punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych:

 

Lp. Nazwa i adres
podmiotu
Numer telefonu Rodzaj zbieranych odpadów
z działalności rolniczej
Folia Sznurki Opony
1. PHU „SO-MASZ” s.c
Janusz i Krzysztof Socha
ul. Leśników Polskich 62
98-100 Łask
(43) 675 15 385

605 684 846

TAK    
2. Agro OPC
ul. Izdby 5
88-300 Mogilno
601 236 867 TAK TAK  
3. Ekopack Sp. Z o.o.
ul. Hurtowa 1
62-510 Konin
63 249 79 79 TAK TAK  
4. Jopek recykling
Dawid Jopek

Fabianów, ul. Przemysłowa 12
63-330 Dobrzyca
667 429 619 TAK TAK TAK
5. Grupa RECYKL S.A
ul. Letnia 3
63-100 Śrem
(61) 281 06 11     TAK
6. Somex Sp. z o.o.

Sompolinek 10

62-610 Sompolno

(odpady można dowieźć własnym transportem bez opłaty za odbiór, pod warunkiem, że odpady będą bez zanieczyszczeń)

696 490 246 TAK    

 

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr cd.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (29 powiatów) od 03:00/11.02 do 21:00/11.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, W. Dotyczy powiatów: chodzieski, gnieźnieński, gostyński, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, obornicki, ostrowski, ostrzeszowski, pilski, pleszewski, Poznań, poznański, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski

Ostrzeżenie meteorologiczne – silny wiatr.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (5 powiatów) od 09:35/10.02 do 21:00/10.02.2020 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW do W. Dotyczy powiatów:
kaliski, kępiński, kolski, ostrzeszowski i turecki.
Uwagi: Kolejne Ostrzeżenie na silny wiatr może zostać wydane na drugą połowę nocy 10/11.02.2020.

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenia.

IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie (13 powiatów) od 04:00/05.02 do
10:00/05.02.2020 temp. min. od -2 st. do 0 st., przy gruncie od -3 st. do 0 st., ślisko. Dotyczy
powiatów: chodzieski, gnieźnieński, kaliski, kolski, Konin, koniński, pilski, pleszewski, słupecki,
turecki, wągrowiecki, wrzesiński i złotowski.

XIII Sesja Rady Gminy Babiak

 XIII Sesja  Rady  Gminy  Babiak w kadencji 2018-2023  odbędzie się w dniu 31 stycznia  2020 r. tj. piątek o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XI/19 poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym  z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie      międzysesyjnym.  
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Babiak na lata 2020-2030.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Babiaku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Dębnie Królewskim.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym  Domu „Senior +” w Babiaku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kolskiemu na realizację  zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg powiatowych na terenie Gminy Babiak.
 14. Wnioski i zapytania radnych.
 15. Wnioski i zapytania sołtysów.
 16. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 17. Wolne wnioski i informacje.
 18. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Babiak.

Transmisja wideo z sesji dostępna będzie na stronie:
https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/240/rada-gminy-babiak.htm

Ostrzeżenie IMGW

IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 wielkopolskie/kolski od 11:30/26.01 do 10:00/27.01.2020 marznące opady, drogi śliskie.