image_pdfimage_print

Ostrzeżenie meteorologiczne.

IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie (23 powiatów) od 10:00/21.10 do 20:00/21.10.2021 prędkość do 40 km/h, porywy do 90 km/h, SW i W. Dotyczy powiatów:
gostyński, grodziski, jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, Konin, koniński, kościański, krotoszyński, leszczyński, Leszno, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, słupecki, średzki, śremski, turecki, wolsztyński i wrzesiński.

KONKURS GRANTOWY

Loga Rzezczpospolitej Polskiej, Logo centrum projektów cyfrowa plaska, logo unii europejskiej oraz logo funduszy europejskiejKonkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”  Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Wójt Gminy Babiak ogłasza nabór  wniosków w konkursie grantowym cyfrowa gmina – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich  w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”.

Cel projektu –  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski z wymaganymi załącznikami wyłącznie w formie papierowej należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku do dnia: 27 października 2021 r. w godzinach od 7.30 do 15.00.

logo Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, logo kancelarii premiera rady ministrów, logo polski ład, logo centrum projektów cyfrowa polska

Więcej „KONKURS GRANTOWY”

Usuwanie odpadów azbestowych.

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 04 października 2021 roku do 04 listopada 2021 roku  przyjmowane będą w tut. Urzędzie wnioski dot. dofinansowania odbioru od właścicieli/zarządców nieruchomości składowanych odpadów azbestowych. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Babiak w latach 2021-2022”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Budżetu Gminy Babiak.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł prawny do obiektu,
  • w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
  • przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

W związku z epidemią koronawirusa prosimy o przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Gminy w Babiaku wymogów sanitarnych.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
 
IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie/kolski od 22:00/23.09 do 06:00/24.09.2021 prędkość do 35 km/h, porywy do 80 km/h, NW.

Spis Powszechny Ludności 2021

Drodzy Mieszkańcy gminy Babiak ‼‼
Do końca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostało już mniej niż dwa tygodnie. Nie odkładajmy obowiązku spisowego na ostatni moment‼✍️
Spis powszechny trwa do 30 września br. i jest obowiązkowy. Najłatwiej i najbezpieczniej spisać się przez Internet.
Pomóż swoim dziadkom w wypełnieniu formularza w aplikacji spisowej dostępnej na https://spis.gov.pl. Pytania spisowe nie powinny sprawiać kłopotu, a całość trwa przeciętnie ok. 15 minut.

Obserwuj media społecznościowe i strony internetowe lokalnych mediów, wojewódzkich urzędów statystycznych i urzędów gmin. Tam znajdziesz informacje o działaniu mobilnych punktów spisowych. Powiedz dziadkom, że mogą się spisać również w takich miejscach jeśli wolą bezpośredni kontakt z rachmistrzem.

Twoi dziadkowie mogą się również spisać w urzędzie gminy. Jeżeli nie czują się pewnie, wybierz się z nimi lub powiedz im, że mogą poprosić o pomoc w spisie urzędnika gminy.

Masz pytania? Potrzebujesz dodatkowych informacji? Zadzwoń na infolinię czynną od 8:00 do 20:00, również w soboty i niedziele aż do końca spisu: 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

#LiczySięKażdy #LiczymySięDlaPolski #NSP2021

Materiał promocyjny głównego urzędu statystycznego, informacja o pomocy starszym osobom w dokonaniu spisu.