image_pdfimage_print

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Babiak, (część dz. o nr ew.489/3 oraz 174/1)będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia – PDF

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz.344), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl  na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brdów, (dz. o nr ew.143) będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.

(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze ankiet dotyczących udziału w projekcie parasolowym

„Energia z odnawialnych źródeł na terenie Gminy Babiak”

 

Wójt Gminy Babiak, widząc zapotrzebowanie i zainteresowanie mieszkańców Odnawialnymi Źródłami Energii na terenie gminy, informuje o możliwości pozyskania dofinansowania dla instalacji OZE:

  • fotowoltaiki,
  • pomp ciepła,
  • magazynów energii.

Przewidywany poziom dofinansowania do 85%.

Aby wziąć udział w projekcie należy złożyć ankietę informacyjną.
Nabór ankiet prowadzony będzie w dniach od 23 marca 2023 r. do 14 kwietnia 2023 r. w godz. od 7:30 do 15:30 w Urzędzie Gminy (pok. 18).

Projekt przeznaczony jest dla nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje udzielane są pod nr telefonu 63 27 11 071,
lub w siedzibie Urzędu w pok. 20 i 21 u osób obsługujących program:

  • Krzysztof Broda,
  • Katarzyna Wardzińska

 

Informacja dla rolników.

Logo Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
W terminie 15 marca- 15 maja 2023r. ARiMR ogłasza coroczny nabór wniosków o płatności bezpośrednie.
WODR w Poznaniu świadczy usługi w zakresie uzupełniania ww. wniosków. Na terenie gm.Babiak pracownikiem WODR jest Danuta Jaroniewska, tel. 502180663, adres biura: Babiak, ul.Poznańska24 (I piętro).
W roku 2023 wchodzi wiele zmian w zakresie obowiązków związanych z płatnościami bezpośrednimi, co znacznie utrudni proces wykonywania usługi. Zainteresowani skorzystaniem z pomocy w sprawie wniosków o dopłaty bezpośrednie proszeni są o telefoniczne zgłoszenie. Przyjmowani będą wyłącznie klienci umówieni telefonicznie.
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin – od 4 maja 2023r. zostanie przywrócony obowiązek posiadania ważnych uprawnień. W sprawie terminów szkoleń można kontaktować się z pracownikiem WODR na gm.Babiak.

Informacja dla mieszkańców.

W związku z planowaną realizacją projektu OZE odbędą się spotkania dotyczące możliwości sfinansowania instalacji OZE ze środków unijnych, na których prezentowane będą tematy :

a) Przekazanie szczegółowych informacji o możliwościach skorzystania z dotacji w ramach Programu;
b) Zaprezentowanie informacji o korzyściach, jakie można uzyskać z zainstalowania instalacji OZE;
c) Omówienie mechanizmu finansowego, korzyści i procedur Programu;
d) Edukacja ekologiczna w zakresie OZE.
Terminy spotkań:
16.03.2023 r. 17:00 – 19:00 – Świetlica Wiejska w Bogusławicach
16.03.2023 r. 19:00 – 21:00 – Świetlica OSP w Brdowie
22.03.2023 r. 17:00 – 19:00 – Świetlica OSP w Dębnie Królewskim
22.03.2023 r. 19:00 – 21:00 – Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku
Zapraszamy.