Warsztaty nalewkarskie.

Bezpłatne profesjonalne warsztaty nalewkarskie

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” serdecznie zaprasza do udziału w bezpłatnych profesjonalnych warsztatach nalewkarskich. Czytaj więcej…

Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE

Stowarzyszenie “Wielkopolska Wschodnia” przekazuje do konsultacji społecznych projekt zmian w LSR, zmiany wynikają z potrzeby bardziej efektywnej realizacji strategii oraz zintensyfikowania wydatkowania środków w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Proponowane zmiany w strategii dotyczą:

1) Tabeli nr 16 LSR – Specyfikacja i opis celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć
2) Tabeli nr 17 LSR – Struktura celów i wskaźników
3) Załącznika nr 3 do LSR – Plan działania
4) Rozdziału IX LSR – Plan Komunikacji
5) Załącznika nr 5 do LSR – Plan Komunikacji
6) Lokalnych kryteriów wyboru operacji wraz z opisem

Dokumenty do pobrania.

Więcej „Zmiana w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Wielkopolska Wschodnia” – KONSULTACJE SPOŁECZNE”