BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.

logo sww2

BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Stowarzyszenie „Wielkopolska Wschodnia” uprzejmie informuje, że w związku z planowanymi naborami wniosków o przyznanie pomocy nr 11/2019 i 12/2019, z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej, w gminach członkowskich Stowarzyszenia zostaną uruchomione punkty bezpłatnego doradztwa dla potencjalnych Beneficjentów.
W punktach doradztwa możliwe będzie uzyskanie informacji o warunkach i zasadach uzyskania pomocy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Skorzystanie z doradztwa daje możliwość uzyskania 1 pkt. podczas oceny wniosków o przyznanie pomocy złożonych w trakcie ww. naborów.
UWAGA – w punktach doradztwa nie będą świadczone usługi pisania wniosków przez konsultantów. Więcej „BEZPŁATNE DORADZTWO DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW Z ZAKRESU PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ.”

Ostrzeżenie meteo – oblodzenie.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 6.
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Oblodzenie/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 15:00 dnia 18.01.2019 do godz. 20:00 dnia 18.01.2019
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach śniegu z deszczem i mokrego śniegu. Spadek temperatury od 0°C do -2°C. Temperatura minimalna gruntu około -4°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 90%
Uwagi: W nocy utrzyma się ujemna temperatura. Temperatura minimalna około -5°C.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Barbara Wrzesińska
Godzina i data wydania godz. 09:25 dnia 18.01.2019

Zwrot podatku akcyzowego … okólnik.

O K Ó L N I K

   dla mieszkańców    G M I N Y    B A B I A K

             Urząd Gminy w Babiaku przypomina, że w związku z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1340 ze zm.) wniosek o zwrot podatku składa się w terminach:

   od dnia 1 lutego 2019 r. do dnia 28 lutego 2019 r.

Do wniosku dołącza się faktury VAT  stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku czyli:

– faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego do   produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31   stycznia   2019 r.,

– informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek     przeliczeniowych bydła tj. DJP za 2018 rok (informacja   do pobrania z ARMiR w Kole).

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 2019 r.

zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 1,00 zł na 1/l oleju (Dz.U. z 2018 r. poz. 2313).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 r. wyniesie 100,00 zł oraz  dla posiadaczy bydła maksymalna kwota zwrotu wyniesie 30,00 zł x średnia roczna liczba DJP.

 

                                                       Wójt Gminy

                                            (-) Wojciech Chojnowski

Ostrzeżenie meteorologiczne – wiatr.

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Silny wiatr/1
Obszar powiaty: gnieźnieński(5), jarociński(5), kaliski(5), Kalisz(5), kępiński(5), kolski(5), Konin(5), koniński(5), krotoszyński(5), ostrowski(5), ostrzeszowski(5), pleszewski(5), słupecki(5), średzki(5), turecki(5), wągrowiecki(5), wrzesiński(5)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 13.01.2019 do godz. 18:00 dnia 14.01.2019
Prawdopodobieństwo: 85%
Przebieg: Przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 40 km/h do 50 km/h,w porywach miejscami od 70 km/h do 90 km/h z zachodu i północnego-zachodu.
Uwagi: Brak.

Ostrzeżenie meteorologiczne – opady marznące.

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 4
Nazwa biura IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie, powiat kolski
Ważność: od godz. 16:00 dnia 11.01.2019 do godz. 23:00 dnia 11.01.2019
Przebieg Prognozuje się miejscami wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu oraz mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Lech Buchert
.

Ostrzeżenie meteorologiczne – oblodzenie.

Zjawisko/Stopien zagrożenia: Oblodzenie/1
Obszar powiaty: kaliski(3), Kalisz(3), kępiński(3), kolski(3), Konin(3), koniński(3), ostrowski(3), ostrzeszowski(3), pleszewski(3), turecki(3)
Ważność: od godz. 22:00 dnia 09.01.2019 do godz. 10:00 dnia 10.01.2019
Prawdopodobieństwo 80%
Przebieg: Prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu ze śniegiem i mokrego śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do -1°C, temperatura minimalna gruntu około -2°C.
Uwagi: W dalszym okresie nadal będzie się utrzymywać ujemna temperatura powietrza.

Wybory sołtysa.

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysów w sołectwach:

 1. Sołectwo Babiak – 05.01.2019 godz. 16.00 – Sala GOKiBP w Babiaku – odbyło się,
 2. Sołectwo Bogusławice – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Bogusławicach.
 3. Sołectwo Bogusławice-Nowiny – 02.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 4. Sołectwo Brdów – 26.01.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie,
 5. Sołectwo Brzezie – 10.02.2019 godz. 15.00 – Świetlica wiejska w Brzeziu,
 6. Sołectwo Dębno Królewskie – 20.01.2019 godz. 15.00 – Sala OSP w Dębnie Królewskim.
 7. Sołectwo Dębno Poproboszczowskie – 10.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 8. Sołectwo Góraj – 19.01.2019 godz. 17.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 9. Sołectwo Janowice – 12.01.2019 godz. 18.00 – Świetlica wiejska w Janowicach.
 10. Sołectwo Korzecznik-Podlesie – 13.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa.
 11. Sołectwo Korzecznik-Szatanowo – 12.01.2019 godz. 16.00 – Szkoła Podstawowa w Korzeczniku.
 12. Sołectwo Lichenek – 03.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 13. Sołectwo Lubotyń – 05.01.2019 godz. 16.30 – Sala OSP w Lubotyniu-odbyło się.
 14. Sołectwo Lipie Góry – 12.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 15. Sołectwo Maliniec – 02.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 16. Sołectwo Mchowo – 26.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Góraju.
 17. Sołectwo Mostki-Kolonia – 13.01.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica).
 18. Sołectwo Nowiny Brdowskie – 02.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 19. Sołectwo Ozorzyn – 12.01.2019 godz. 14.00 – GOKiBP w Babiaku (sala).
 20. Sołectwo Osówie – 19.01.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 21. Sołectwo Polonisz – 09.02.2019 godz. 16.00 – GOKiBP  w Babiaku (piwnica).
 22. Sołectwo Psary – 10.02.2019 godz. 16.00 – ZS w Brdowie.
 23. Sołectwo Podkiejsze – 09.02.2019 godz. 16.00 – ŚDS w Dębnie Królewskim.
 24. Sołectwo Radoszewice – 27.01.2019 godz. 15.00 – U Sołtysa
 25. Sołectwo Stypin – 19.01.2019 godz. 16.00 – U Sołtysa
 26. Sołectwo Stare Morzyce – 20.01.2019 godz. 16.00 – Świetlica wiejska w Starych Morzycach
 27. Sołectwo Wiecinin  – 02.02.2019 godz. 17.00 – Kaplica w Wiecininie
 28. Sołectwo Zakrzewo – 09.02.2019 godz. 16.00 –  Świetlica wiejska w Zakrzewie
 29. Sołectwo Zwierzchociny – 03.02.2019 godz. 16.00 -ŚDS w Dębnie Królewskim
 30. Sołectwo Żurawieniec – 10.02.2019 godz. 15.00 – GOKiBP w Babiaku (piwnica)

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 1

Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych Oddział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia: Opady marznące/ 1
Obszar: województwo wielkopolskie powiat kolski
Ważność: od godz. 15:00 dnia 04.01.2019 do godz. 20:00 dnia 04.01.2019
Przebieg: Prognozuje się wystąpienie słabych opadów marznącego deszczu lub mżawki powodujących gołoledź.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi: Brak.
Dyżurny synoptyk
IMGW-PIB
Marek Pruchniewicz
Godzina i data wydania godz. 13:11 dnia 04.01.2019