image_pdfimage_print

XXV Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakXXV SESJA RADY GMINY B A B I A K odbędzie się w dniu 30 czerwca 2017 r. tj. piątek o godz. 12:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy oraz stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Prezentacja porządku obrad Sesji.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXIV/17 z poprzedniej sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym z uwzględnieniem sprawozdania z wykonania uchwał Rady.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 6. Wystąpienia zaproszonych gości.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Makowa” drodze gminnej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerami geodezyjnymi 321/3, 332/3, 322/8, 323/3.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy „Zbożowa” drodze gminnej w miejscowości Babiak, oznaczonej numerem geodezyjnym 721/5.
 9. Wnioski i zapytania radnych.
 10. Wnioski i zapytania sołtysów.
 11. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamknięcie obrad XXV Sesji Rady Gminy Babiak.

Informacje dla mieszkańców.

Urząd Gminy w Babiaku informuje iż od dnia 1 lipca 2017 roku obowiązują nowe stawki opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków. Nowe stawki: TUTAJ

Nowe harmonogramy wywozów odpadów komunalnych znajdą Państwo: TUTAJ

KOMUNIKAT W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH NOWYCH WZORÓW KART DO GŁOSOWANIA

Informuję, że w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Koninie, w dniu 21 czerwca 2017 r. zorganizowany zostanie dzień otwarty, podczas którego w godz. 9.00 – 15.00 przeprowadzone zostaną konsultacje, dotyczące propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje odbędą się w sali 100 Delegatury Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Koninie, al. 1 Maja 7.

Zainteresowanych serdecznie zapraszam do udziału w konsultacjach.

 

 Dyrektor

Delegatury Krajowego

Biura Wyborczego w Koninie

  /-/ Anna Deręgowska

Informacja dla mieszkańców miejscowości Stefanowo.

Zgodnie § 5 uchwały nr XXIV/224/17 Rady Gminy Babiak z dnia 02.06.2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej do sołectwa Babiak, włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak oraz libacji nazwy miejscowości Stefanowo.
Wójt Gminy Babiak zawiadamia o przystąpieniu do konsultacji dotyczących:
 • wyłączenia miejscowości Stefanowo z sołectwa Żurawieniec i włączenia jej sołectwa Babiak
 • włączenia miejscowości Stefanowo do miejscowości Babiak,
 • likwidacji nazwy miejscowości Stefanowo.
Termin konsultacji: 21 czerwiec 2017 r. – 5 lipca 2017 r.
Formularz ANKIETY należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać go na adres Urzędu Gminy w Babiaku w powyższym terminie.
Uprawnionymi do uczestniczenia w konsultacjach są mieszkańcy miejscowości Stefanowo.
Formularz ANKIETY zamieszczony jest na BIP Urzędu Gminy Babiak.