image_pdfimage_print

Informacja o rozpoczęciu przyjmowania wniosków w sprawie dofinansowania usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Urząd Gminy w Babiaku informuje, że od 11 maja 2017 roku do 31 sierpnia 2017 roku przyjmowane będą w tut. Urzędzie (pokój nr 22) wnioski dot. dofinansowania dla właścicieli/zarządców obiektu budowlanego pokrytego płytami azbestowo-cementowymi lub właścicieli/zarządców nieruchomości, na której są składowane odpady azbestowe. Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach zadania pn. „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie powiatu kolskiego w roku 2017”.

Środki na finansowanie zadania w formie dotacji, pochodzą z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Budżetu Gminy Babiak oraz ze środków własnych z Budżetu Powiatu Kolskiego.

Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą  spełniać następujące warunki:
• posiadać tytuł prawny do obiektu,
• w zależności od charakteru planowanych prac przedłożyć zgłoszenie lub uzyskać pozwolenie na budowę od Starosty Kolskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej,
• przedłożyć w Urzędzie Gminy w Babiaku (pokój nr 22) wypełniony wniosek wraz z załącznikami.

Przed złożeniem wniosku prosimy o zapoznanie się z założeniami załączonego poniżej regulaminu finansowania zadania.

Do pobrania:

– regulamin finansowania zadania w 2017 r.

– załącznik nr 1 – wniosek dla osób fizycznych

– załącznik nr 2 – wniosek dla pozostałych wnioskodawców

– załącznik nr 4 – oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie

– załącznik nr 5 – formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w odniesieniu do pomocy de minimis w rolnictwie

Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 21 wydanego przez IMGW dnia 08.05.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 00:02 dnia 09.05.2017 r. do godz. 07:00 dnia 09.05.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -2°C, przy gruncie do -3°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%
Uwagi: Brak.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html

Dzień Flagi – broszura informacyjna MSWIA.

Przypadający 2 maja Dzień Flagi to dobry moment, by zachęcić wszystkich do poznania zasad prezentowania barw narodowych w przestrzeni publicznej. Wskazówki zawiera publikacja pt. „Biało-Czerwona” opracowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. 32 stronicowa bogato ilustrowana, bezpłatna książeczka jest dostępna na stronie http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15928,Poradnik-Bialo-Czerwona-czyli-jak-czcic-barwy-narodowe-wydanie-rozszerzone.html Każdy może ją przeczytać, pobrać i wydrukować ze strony internetowej.

Konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017.

logo FIO, Caritac oraz Centrum PISOPRuszył Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2017!

Do udziału zapraszamy aktywnych mieszkańców i liderów, a także  grupy nieformalne, samopomocowe i młode organizacje pozarządowe z terenu całej Wielkopolski!

W ramach konkursu przyznajemy mikrodotacje nawet do 5 tys. zł., a łączna pula przeznaczona na mikrodotacje to ponad 700 tys. zł.

Zainteresowani mogą kierować się trzema prostymi zasadami:

  1. ZASIEJ ZIARNO – zbierz grupę aktywnych ludzi!
  2. OBSERWUJ, JAK WZRASTA – złóż Ofertę i zrealizuj projekt!
  3. ZBIERZ PLONY – Rozwiązuj problemy społeczne!

ZASIEJ ZIARNO – Zbierz grupę aktywnych ludzi! Czytaj dalej

XXIII Sesja Rady Gminy Babiak.

Herb Gminy BabiakUprzejmie informuję mieszkańców Gminy Babiak, że XXIII Sesja Rady Gminy Babiak odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. tj.  środa  o godz. 1200 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Czytaj dalej

Informacja Biura Powiatowego ARiMR w Kole.

W związku ze składaniem wniosków o przyznanie płatności na rok 2017 Biuro Powiatowe ARiMR w Kole będzie czynne w dniach:

24.04.2017 r. – 28.04.2017 r.
w godz. 07.30 – 18.00

02.05.2017 r.
w godz. 07.30 – 15.30

04.05.2017 r. – 15.05.2017 r.
w godz. 06.00 – 20.00

Ostrzeżenie meteorologiczne.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.W ramach działań z zakresu monitoringu zagrożeń przekazujemy treść ostrzeżenia meteorologicznego nr 17 wydanego przez IMGW dnia 19.04.2017 r.
Zjawisko/stopień zagrożenia: Przymrozki/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 23:00 dnia 19.04.2017 r. do godz. 07:30 dnia 20.04.2017 r.
Przebieg: Prognozuje się spadek temperatury do -5°C do -3°C, przy gruncie do -8°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%.
Uwagi: Brak.

Adres internetowy komunikatów ostrzegawczych IMGW:
www.imgw.pl/wl/internet/zz/zagrozenia/kom_met.html