Cyrk Maska

Cyrk Maska.ULOTKA WIDOWISKO 2015

Już w niedzielę, 22 marca 2015 Cyrk Maska zaprasza dzieci, młodzież i dorosłych na barwne widowisko cyrkowe !

W programie między innymi:

pokazy iluzji, latające bumerangi, żonglerka diabolo, wesoły klaun
a także węże, kogut, gołębie, tchórzofretki, pieski, strongman.
Tylko w naszym Cyrku – MAŁPY !
Więcej „Cyrk Maska”

Informacja dotycząca afrykańskiego pomoru świń.

Główny Lekarz Weterynarii informuje o występowaniu w roku 2014 i 2015 licznych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF), w państwach Europy Wschodniej i Środkowej oraz przypadkach stwierdzenia obecności wirusa ASF w produktach pochodzenia zwierzęcego wyprodukowanych na terytorium państw trzecich.

W związku z powyższym, Główny Lekarz Weterynarii przypomina o bezwzględnym zakazie przywożenia do UE produktów pochodzenia zwierzęcego.

Ulotki

Informacja Gminnej Spółki Wodnej.

Na podstawie art. 174 ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2012 poz.145) oraz §15 ust.1 Statutu Spółki zwołuję Walne Zgromadzenie Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku na dzień:

24 marca 2015 r. tj. wtorek o godzinie 1100 w sali Gminnego Ośrodka Kultury
w Babiaku z następującym projektem porządku obrad: Więcej „Informacja Gminnej Spółki Wodnej.”

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego.

ludkiNa podstawie art.13 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz.1118) Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wraz z udzieleniem dotacji z budżetu gminy.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak wraz z ogłoszeniem znajdą Państwo na stronie BIP