image_pdfimage_print

Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego oraz chorób układu moczowo-płciowego

badania-profilaktyczne-leborkUrząd Gminy w Babiaku informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnych badań wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego (krew utajona w kale) oraz chorób układu moczowo – płciowego (badanie prostaty PSA). W dniu 14.08.2014 r. o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku (duża sala) przeprowadzone zostanie spotkanie edukacyjne, na którym rozdane zostaną specjalne probówki do przygotowania materiału do badań krwi utajonej w kale. Więcej „Bezpłatne badania wczesnego wykrywania nowotworów złośliwych dolnego przewodu pokarmowego oraz chorób układu moczowo-płciowego”

Bezpłatne badania rentgenowiskie i sporometryczne

Female doctor examining an x-rayUrząd Gminy w Babiaku informuje o bezpłatnych badaniach rentgenowskich połączonych z badaniem spirometrycznym, które przeprowadzone zostaną przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece Publicznej w Babiaku w dniu 22.08.2014 r. w godz. 11:00-16:00. Zapisy prowadzone są w sekretariacie Urzędu Gminy w Babiaku (pok. 33) od pn.-pt. w godz. 7:30-15:30 lub tel.: (63) 27 11 071. Do badań mogą przystąpić osoby, które ukończyły 18 rok życia i posiadają ze sobą dowód osobisty.Choroby wcześnie wykryte są wyleczalne – skorzystaj z okazji gdy nie jest za późno!!!

Więcej o: Informacja GOPS w Babiaku

Informacja GOPS w Babiaku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Babiaku informuje, że w dniach:

– 12.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 19.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

– 26.08.2014 r. (wtorek) w godz. 16.00 – 19.00

w Gminnym Ośrodku Kultury w Babiaku odbędą się spotkania z psychologiem, gdzie będzie można uzyskać pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych. Dyżury psychologa będą się odbywać 3 razy w miesiącu po 3 godziny. Kolejne terminy spotkań ustalane będą co miesiąc. Uczestnik nie ponosi żadnych kosztów finansowych.

 

Kierownik GOPS w Babiaku

/-/ Krystyna Bilińska

Informacja dotyczą taryf za wodę o odprowadzanie ścieków.

Urząd Gminy w Babiaku – Referat Spraw Komunalnych informuje, iż zgodnie z Uchwałą: RADY GMINY BABIAK nr XXXVII/286/14 z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Babiak przedłuża się termin obowiązywania taryf na okres jednego roku. Oznacza to, iż od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2015 r. opłaty za wodę i ścieki pozostaną na dotychczas obowiązującym poziomie.

Taryfy.

Konkurs fotograficzny

Lubisz podróżować? Pasjonuje Cię fotografia? Posiadasz ciekawe zbiory zdjęć z Wielkopolski? Zgłoś się i wygraj atrakcyjne nagrody. Właśnie ruszyła 2. edycja Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, której organizatorem jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego. Więcej „Konkurs fotograficzny”

Ostrzerzenie meteorologiczne.

Zjawisko/stopień zagrożenia: Silne burze z gradem/2, Intensywne opady deszczu/1
Obszar: województwo wielkopolskie
Ważność: od godz. 12:00 dnia 09.07.2014 do godz. 06:00 dnia 10.07.2014r.
Przebieg:  Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 10 mm do 20 mm, lokalnie około 40  mm, oraz porywami wiatru do 80 km/h. Lokalnie wystąpią opady gradu. Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów od 25 mm do 40 mm, lokalnie 50 mm. Łączna suma
opadów burzowych i jednostajnych w południowej połowie województwa może osiągnąć 90 mm.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: Silne burze z gradem: 85%, Intensywne opady deszczu: 80%
Uwagi:Brak

Źródło: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

OGŁOSZENIE

Likwidator  Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” z  siedzibą w Kole ul. Stary Rynek 1 informuje, że Uchwałą nr XII/43/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” podjęło decyzję o postawieniu Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” w stan likwidacji.

W związku z powyższym wzywa się wierzycieli Związku Międzygminnego „Kolski Region Komunalny” do zgłoszenia ich wierzytelności pod adresem siedziby Związku, Koło ul. Stary Rynek 1, w ciągu 3 miesięcy od daty niniejszego ogłoszenia.

Likwidator

Beata Pawłowska