image_pdfimage_print

I Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że I inauguracyjna SESJA RADY GMINY BABIAK kadencji 2014-2018 odbędzie się w dniu 01 grudnia 2014 r. tj. poniedziałek, o godz. 14:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze na radnego.
3. Złożenie ślubowania przez radnych.
4. Wręczenie zaświadczenia o wyborze na Wójta Gminy Babiak.
5. Złożenie ślubowania przez Wójta Gminy Babiak.
6. Stwierdzenie quorum.
7. Uchwalenie porządku obrad.
8. Wybór Przewodniczącego Rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
9. Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
10. Wybór wiceprzewodniczących rady:
a) wybór komisji skrutacyjnej,
b) zgłaszanie kandydatów,
c) przeprowadzenie głosowania.
11. Sprawozdanie Wójta o stanie gminy Babiak.
12. Dyskusja-wolne wnioski.
13. Zamknięcie sesji.

Sekretarz Gminy

/-/ Krystyna Bąk

Więcej o: Podziel się kroplą krwi!!!

Podziel się kroplą krwi!!!

krew2Urząd Gminy w Babiaku informuje, że w dniu 06.12.2014 r. przeprowadzona zastanie kolejna akcja poboru krwi. Miejsce postoju ambulansu: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku w godz. 9:00-12:30. Zapisy: telefonicznie pod nr 63 27 11 071 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Babiaku, pokój 33. Więcej „Podziel się kroplą krwi!!!”

XLI Sesja Rady Gminy Babiak

Uprzejmie informuję mieszkańców Gminy B A B I A K, że XLI SESJA RADY GMINY BABIAK odbędzie się w dniu 29 października 2014 r. tj. środa, o godz. 1300  w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Babiaku z następującym porządkiem obrad: Więcej „XLI Sesja Rady Gminy Babiak”

PIKNIK EDUKACYJNY

12 października odbył się Piknik Edukacyjny, który jest pierwszym wydarzeniem oświatowym tego typu na terenie gminy Babiak. W spotkaniu uczestniczyli rodzice, nauczyciele, dzieci oraz inne osoby zaangażowane w sprawy babiackiej oświaty. Pierwszym punktem Pikniku była prezentacja podsumowująca zrealizowane w ostatnich latach projekty edukacyjny a mianowicie: Radosny świat przedszkolaka, Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-III (dwa projekty), Wiedza naszym atutem i Zanim pójdę w świat, a także projekt „E-start mieszkańców Gminy Babiak”. Szczegóły projektów przedstawił pan Mariusz Prażanowski prezes Stowarzyszenia babiak21, które brało udział w realizacji części projektów. Więcej „PIKNIK EDUKACYJNY”

Rekord pobity!

W dniach 1-5 października 2014 roku na Łowisku Rudy należącym do Stawów Milickich odbyły się XII Zawody Karpiowe o Puchar Starbaitsa , w których wystartowały 23 dwuosobowe zespoły z całej Polski. W zawodach wzięli udział również zawodnicy K.K.K. Camo Carp Babiak Wlkp – Karol Rutkowski i Michał Wojciechowski , którzy kolejny raz mogą poszczycić się odniesionymi sukcesami.

Rudy - 1.-5.10.2014 - 4

Więcej „Rekord pobity!”