Gminny Punkt Zbiórki Odpadów

image_pdfimage_print

W Gminie Babiak, w m. Polonisz powstanie gminny punkt zbiórki odpadów (tzw. GPZO). Będzie on świadczył usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 17.00 oraz   w soboty w godzinach od 10.00 do 14.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Będą tam odbierane odpady tzw. „problemowe”, takie jak: odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, gruz, odpady niebezpieczne oraz odpady zielone (ulegające biodegradacji).

Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

UWAGA! Transport odpadów do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.