1

Informacje wynikające z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości.

Zestawienie informacji wynikających z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) lipiec 2017 r.