1

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorstw.

Informacja o jednolitym pliku kontrolnym dla mikrofirm.