1

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Babiak w roku 2018.

Wójt Gminy Babiak ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Babiak przeznaczonego do zlecenia organizacjom pozarządowym w 2018 r.

Zarządzenie Wójta Gminy Babiak wraz z ogłoszeniem konkursu.