Pojemniki na odpady

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami każda nieruchomość zamieszkana zostanie wyposażona w pojemnik na zmieszane odpady komunalne.

Wielkość pojemnika będzie zależna od ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy BABIAK minimalna pojemność pojemnika wynosi:

  1.  do 4 osób –  120 litrów;
  2.  powyżej 4 osób – 240 litrów;
  3.  powyżej 8 osób – 360 litrów;
  4.  na każde rozpoczęte 20 osób – 1100 litrów.

W przypadku wyposażenia Państwa nieruchomości w zbyt mały pojemnik będzie istniała możliwość wymiany na większy – za dodatkową opłatą.

Przypominamy wszystkim właścicielom o obowiązku umieszczenia w widocznym miejscu numeru nieruchomości!