1

Spotkanie w sprawie konsultacji.

Spotkanie konsultacyjne oświecone problematyce związanej z tworzeniem, realizacją, i monitoringiem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.