1

Szkolenia dla osób wykluczonych społecznie.

Ośrodek szkoleniowo doradczy "Persona"  Inowrocław tel. 52 357-62-15 Szkolenia dla osub wykluczonych społecznie.