1

Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Babiaku

Informacja o Walnym Zgromadzeniu Delegatów GSW w Babiaku wraz ze sprawozdaniem i rzeczowym wykazem wykonanych robót.