1

Wyższe kompetencje – lepsze perspektywy.

Plakat projektu realizowanego w szkołach Gminy Babiak pn. wysze kompetencje - lepsze perspektywy