1

Wzory nowych dowodów osobistych.

wzor_ID_2 wzor_ID_1