2015 rok.

Informacja o osiągniętych przez Gminę Babiak poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Wójt Gminy Babiak informuje, że:

  • osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania TR = 47,25 %
  • osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła Ppmts = 22,24 %
  • osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych Pbr = 100 %

 

Informacja o osiągniętych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2015 r.

 Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), Wójt Gminy Babiak informuje, że podmioty odbierające odpady komunalne osiągnęły następujące wyniki:

Lp. Nazwa i adres podmiotu osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i  odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych
1. Tonsmeier Centrum Sp .z o.o., ul. Łąkoszyńska 127,               99-300 Kutno 2,2 % 16,9 % brak wskazań
2. Zakład Oczyszczania Terenu „BAKUN” Andrzej Bakun    Roztoka 6, 62-513 Krzymów 0,147 % 40,1 % brak wskazań
3. Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Dąbska 24, 62-600 Koło

sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
4. Przedsiębiorstwo Usług

Komunalnych Sp. z o.o.

ul. Piotrkowska 39,                 62-610 Sompolno

brak wskazań brak wskazań brak wskazań
5. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o. o. ul. Rzemieślnicza 21,               62-540 Kleczew sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
6. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. M. Dąbrowskiej 8, 62-500 Konin sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
7. Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

ul. Spokojna 10, 62-561 Ślesin

sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe sprawozdania zerowe
8. P.P.H.U. „MARDO” Jolanta Janiak, ul. Wiejska 15, 62-580 Grodziec brak wskazań brak wskazań brak wskazań
9. Zakład Zaopatrzenia „HYDROSTAL” Sp.J.

ul. M. Dąbrowskiej 8,             62-500 Konin

brak wskazań brak wskazań brak wskazań