61 rocznica zbombardowania pociągu w Lipich Górach.

Tradycyjnie już samorząd babiacki we współpracy z ks. Idzim Piaseckim i z druhami z Babiaka i z Wrzącej Wielkiej uczcili pamięć o 61 ofiarach zbombardowanego w dniu 6 września 1939 r. pociągu w Lipich Górach. Wszystkich zapraszamy w przyszłym roku do licznego udziału w tej mszy św.

Przemówienie Wójta Gminy Babiak na uroczystości w Lipich Górach.

Połączone orkiestry dęte z GOKoBP w Babiaku oraz z Wrzącej Wielkiej.