Kurs kwalifikacyjny – Prowadzenie Produkcji Rolnej.

image_pdfimage_print

Centrum Edukacji  MANAGER zaprasza na kolejną edycję ZAWODOWEGO  KURSU  KWALIFIKACYJNEGO PROWADZENIE PRODUKCJI ROLNICZEJ.

Od września 2012 r. nie ma już naboru do szkół dla dorosłych, które prowadzą kształcenie zawodowe. W to miejsce wprowadzono kursy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu. Następnie przystępują do egzaminu zawodowego i otrzymują od Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej świadectwo potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

Uzyskanie potwierdzenia kwalifikacji zawodowych jest przydatne przy ubieganiu się o dotacje z UE: „młody rolnik” itp.  Kurs ma zasadniczą przewagę nad edukacją w systemie szkolnym: zdobycie kwalifikacji będzie możliwe w krótszym czasie.

Termin kursu:  2 marca – 29 czerwca 2014 r.

Kurs realizowany będzie w formie weekendowej: zajęcia w soboty i niedziele 2  razy w miesiącu

Koszt: 1700 zł  z możliwością wpłaty w 3 ratach /udział w zajęciach, materiały edukacyjne, egzamin/

Miejsce: CE MANAGER Warszawa al. Stanów Zjednoczonych 51

tel. (22) 517 77 40  lub 602 232 879

fax  (22) 517 77 39

e-mail manager@szkolenia-manager.pl

NAJKRÓTSZA DROGA DO UZYSKANIA KWALIFIKACJI W ZAWODZIE ROLNIK /kurs w formie zaocznej/

Minimalna liczba godzin na kwalifikacyjnym kursie zawodowym jest równa minimalnej liczbie godzin kształcenia zawodowego określonej w podstawie programowej kształcenia w zawodach dla danej kwalifikacji. W przypadku kursu zawodowego prowadzonego w formie zaocznej liczba godzin wynosi 65% liczby minimalnej. / Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r.   w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego/.  Osoby posiadające minimum trzyletni staż pracy w gospodarstwie /potwierdzone  podpisem np. sołtysa, wójta/ mogą być zwolnione z praktyki zawodowej. Decyzja taka leży w gestii dyrektora szkoły, ośrodka szkoleniowego. /Dz.U. 83 z 2007 r./ Ilość godzin udziału w kursie w formie zaocznej dla osoby zwolnionej z praktyk wynosi 220 godz. Osoby, które nie mają praktyki muszą liczyć się z dodatkową ilością godzin /w przypadku kursu prowadzonego w formie zaocznej jest to 400 godz./.

 Aby uzyskać kwalifikacje rolnicze należy ukończyć kurs /oraz przystąpić do egzaminu/  w zakresie minimum 1 kwalifikacji. Można ukończyć kursy /oraz przystąpić do egzaminu/ z kilku kwalifikacji – ale nie jest to konieczne.

Uczestnikami kursu kwalifikacyjnego mogą być osoby które ukończyły minimum gimnazjum. Ale uzyskanie kwalifikacji tą drogą jest oczywiście możliwe dla osób z wykształceniem średnim, czy wyższym.