1

Akcja aktywizacja ze Środowiskowym Hufcem Pracy.

Projekt szkoleń dla młodzieży organizowany przeż OHP oddział Konin.