AKTYWNA SZKOŁA – AKTYWNY ORLIK

Urząd Gminy w Babiaku informuje o podpisaniu z Fundacją Orły Sportu porozumienia w ramach Programu „AKTYWNA SZKOŁA” – AKTYWNY ORLIK. Zajęcia sportowe prowadzone są bezpłatnie przez wykwalifikowanych instruktorów w okresie 01.04-30.11.2024 r. na obiekcie „Moje Boisko-ORLIK 2012” w Babiaku. Zajęcia finansowane są ze środków pozyskanych z Ministerstwa Sportu i Turystyki.