Ankieta dla mieszkańców Gminy Babiak.

W nawiązaniu do podpisanego przez Gminę Babiak listu intencyjnego, wyrażającego wolę do udziału w projekcie pt.: „E-CENTRA – AKTYWIZACJA CYFROWA MIESZKAŃCÓW GMIN” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 zwracamy się do Pani/Pana z prośbą o wypełnienie krótkiej ankiety badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.