ANKIETYZACJA GMINY BABIAK NA POTRZEBY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ.

Urzad Gminy w Babiaku                                                 

ANKIETYZACJA GMINY BABIAK NA POTRZEBY PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ ORAZ INFORMACJA O PRZYSTĄPIENIA DO OPRACOWANIA PROJEKTU PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

 

Informujemy, że na terenie gminy Babiak w okresie luty-kwiecień 2016 roku zostanie przeprowadzona ankietyzacja (poprzez spis z natury) wśród mieszkańców przez Pracowników firmy Ekolog Sp. z o.o. z Poznania.

W związku z tym, zwracamy się z serdeczną prośbą o udzielanie wyczerpujących odpowiedzi na zadane przez Ankieterów pytania.

Jednocześnie informuję, że przystąpiono również do opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Babiak na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2020 – 2023”.

W razie pytań można kontaktować się z Urzędem Gminy w Babiaku adres: Plac Wolności 5 62-620 Babiak, tel. (063) 271 10 71 e-mail: ug@babiak.org.pl
lub
Wykonawcą – firmą Ekolog Sp. z o.o. (ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań), która opracowuje Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program Ochrony Środowiska Tel.: (61) 877 06 05; e-mail: projekty2@ekolog.pl

Zapraszamy do współpracy!