Apel pszczelarzy do rolników.

Regionalny Związek Pszczelarzy z siedzibą w Koninie zrzeszający Koła Pszczelarzy z powiatów: Konin, Koło, Turek, Słupca, Września i Gniezno uprzejmie prosimy rolników prowadzących na własne potrzeby zabiegi ochrony roślin o przestrzeganiu elementarnych i humanitarnych zasad ochrony pszczół przed zatruciami.Mając do dyspozycji własny opryskiwacz i szeroki wybór chemicznych środków ochrony można pogodzić wspólne interesy to znaczy chronić ginące pszczoły i wykonać z pełnym skutkiem opryski.
Wystarczy dobra wola rolnika i zachowanie następujących zasad:

  1. Nie opryskiwać plantacji z kwitnącymi chwastami
  2. Nie opryskiwać plantacji kwitnących
  3. Opryski prowadzić po godzinach lotu pszczół (pod wieczór po godz.20) rezygnując z zabiegów w godzinach największego lotu pszczół. Stosowanie zabiegu na noc przynosi najlepsze efekty w ochronie i nie truje owadów zapylających.
  4. Uwzględnić sąsiedztwo kwitnącej plantacji – ogrodów oraz kierunek wiatrów (chodzi o znoszenie cieczy roboczej a w związku z tym podtruwanie nektaru).
  5. Dobrać środki o możliwie krótkim okresie prewencji, szczególnie w przypadkach środków owadobójczych. Przy okazji warto pamiętać, że każdy zabieg w momencie wykonywania jest trujący. Dotyczy to również nawożenia dolistnego z opryskiwaczy.

Szanowni Rolnicy, chrońcie pszczoły, gdyż one między innymi przyczyniają się do wzrostu Waszych plonów.

Będziemy bardzo wdzięczni za przyjęcie naszej wspólnej prośby i jej realizację, a to pozwoli uniknąć zbędnych konfliktów i zatrucia pszczół. Powodem do troski o utrzymanie przy życiu pszczół na terenie Waszej gminy jest gwałtowny spadek liczby rodzin pszczelich spowodowany wytruciami i chorobami, zwłaszcza warrozą.
Przy okazji składamy podziękowania tym rolnikom, którzy w ubiegłym roku wykonali zabiegi ochrony roślin bezpiecznie i zgodnie z duchem naszej prośby.

Prezes Regionalnego Związku Pszczelarzy
z Siedzibą w Koninie

mgr inż. Roman Kowalak