Informacja o nierozstrzygnięciu przetargu na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Brdowie

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. 2021 poz. 2213) Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na dzierżawę nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Brdów, nr ewidencyjne działek: 565/1 i 566/1 będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 11 kwietnia 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:
1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 307/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 marca 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 313/24 z dnia 10 kwietnia 2024 r., w składzie:
a) Maria Wiśniewska – Przewodnicząca Komisji;
b) Krzysztof Broda – Członek Komisji;
c) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 307/24 z dnia 6 marca 2024 r., wpłaty wadium oraz złożenia wniosku o dzierżawę należało dokonać do dnia 10 kwietnia 2024 r.
3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.
Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja ze w dniu 30.03.2024 r. PSZOK będzie nieczynny z tego względu PSZOK będzie otwarty w dodatkowych wyznaczonych dniach, to jet 28.03.2024 od 8 do 15 (czwartek) oraz 29.03.2024 od 11 do 18 (piątek)

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Brdów

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Brdów (dz. o nr ew. 565/1 i 566/1), będących własnością Gminy Babiak.

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.
(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierzawy.pdf

 

Wójt Gminy Babiak

/-/ Wojciech Chojnowski

INFORMACJA O WYNIKU TRZECIEGO PRZETARGU USTNEGO NA SPRZEDAŻ MASZYNY BUDOWLANEJ MARKI CATERPILLAR, RODZAJU KOPARKO-ŁADOWARKA, BĘDĄCEJ WŁASNOŚCIĄ GMINY BABIAK

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 2 lutego 2024 r., o godz. 12:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 4/24 Wójta Gminy Babiak z dnia 18 stycznia 2024 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  1) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  2) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  3) Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4/24 z dnia 18 stycznia 2024 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 1 lutego 2024 r.
 3. Do przetargu dopuszczona została 1 osoba.
 4. Cena wywoławcza przedmiotu sprzedaży wynosiła 135 000,00 zł netto.
 5. Cena sprzedaży, tj. cena osiągnięta w wyniku licytacji wyniosła 136 350,00 zł netto.
 6. Nabywcą ruchomości został Pan Jacek Stasiak.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Trzeci przetarg nieograniczony – sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

WÓJT GMINY BABIAK ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony w formie licytacji na maszynę budowlaną marki CAT, rodzaj: koparko-ładowarka, model 428E, rocznik: 2008
będącej własnością Gminy Babiak, który odbędzie się w dniu 2 lutego 2024, o godz. 12:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pl. Wolności 5, 62-620 Babiak, sala nr 18.
Cena wywoławcza wynosi 135 000,00 zł netto (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych netto) + obowiązujący podatek VAT.

Załącznik:

Zarządzenie nr 4/24 Wójt Gminy Babiak + załączniki do Zarządzenia

 

 

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie

Wójt Gminy Babiak działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku oraz na stronie internetowej www.babiak.org.pl na okres 21 dni został wywieszony/zamieszczony wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia na terenie miejscowości Brzezie, (dz. o nr ew. 23) będących własnością Gminy Babiak.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy w Babiaku, pok. 21.
(pon.-pt. 7.30-15.30) oraz pod nr tel. 63 27 11 071.

 

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.docx)

wykaz nr 4-2023 nieruchomości przeznaczonych do użyczenia (.pdf)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.docx)

wykaz nr 9-2023 nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (.pdf)

 

Wójt Gminy Babiak
/-/ Wojciech Chojnowski

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E

Wójt Gminy Babiak podaje do publicznej wiadomości informację o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego w formie licytacji, na sprzedaż maszyny budowlanej marki CATERPILLAR, rodzaju koparko-ładowarka, model: 428E, rok produkcji: 2008, będącej własnością Gminy Babiak, który odbył się w dniu 30 listopada 2023 r., o godz. 10:00, w sali nr 18 Urzędu Gminy w Babiaku:

 1. Przetarg ogłoszony Zarządzeniem nr 24/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 24 października 2023 r. przeprowadziła Komisja Przetargowa w składzie powołanym Zarządzeniem Wójta Gminy Babiak nr 30/23 z dnia 27 listopada 2023 r., w składzie:
  a) Radosław Bartczak – Przewodniczący Komisji;
  b) Jerzy Pietrzak – Członek Komisji;
  c)Mateusz Michalski – Członek Komisji.
 2. Zgodnie z ogłoszeniem o przetargu, stanowiącym załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 24/23 z dnia 24 października 2023 r., zmienionego Zarządzeniem nr 26/23 Wójta Gminy Babiak z dnia 6 listopada 2023 r., wpłaty wadium należało dokonać do dnia 29 listopada 2023 r.
 3. Z uwagi na niezgłoszenie się do udziału w przetargu żadnego Oferenta w ww. terminie, Komisja Przetargowa zakończyła przetarg wynikiem negatywnym.

Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Babiaku oraz poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej urzędu pod adresem www.babiak.org.pl

Informacja o nierozstrzygnięciu pierwszego przetargu ustnego na sprzedaż koparko-ładowarki CAT 428E