1

Badana statystyczne.

Badanie aktywności ekonomicznej ludności (BAEL) Urząd Statystyczny w Poznaniu.This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.