Badania archeologiczne

pomost_mini16 lipca 2015 r. Pracownia Badań Historycznych i Archeologicznych „POMOST” przeprowadziła w miejscowości Stypin, w gminie Babiak ekshumację szczątków ośmiu żołnierzy niemieckich. Według relacji mieszkańców wsi, polegli oni w potyczce z żołnierzami radzieckimi w pobliżu Lucynowa. Po przejściu frontu ich ciała przewieziono wozem konnym na cmentarz ewangelicki w Stypinie i pochowano w zbiorowej mogile przy północno-zachodnim narożniku nekropoli. W grobie odnaleziono osiem szkieletów, sygnet oraz tylko jedną połówkę żołnierskiego znaku tożsamości. Członkowie Stowarzyszenia „POMOST” zainteresowali się gminą Babiak ze względu na wiele sygnałów o zlokalizowanych tu mogiłach niemieckich żołnierzy. Przy tej okazji apelują do wszystkich osób, które są w posiadaniu jakichkolwiek informacji o potencjalnych miejscach pochówku żołnierzy o zgłaszanie tych faktów pod nr telefonu 618619275, 601469494 lub na adres mailowy pomost@pomost.net.pl. Obszerne relacje ze wszystkich prac ekshumacyjnych zawiera strona http://www.pomost.net.pl/aktualnosci.html